• Bony na innowacje
  • Umiędzynarodowienie KKK do31.01.18
  • Baza Usług Rozwojowych
  • Baner. Napis Wzór na konkurencję II etap Wprowadź nowy produkt na rynek. Napis pomocniczy: nabór wniosków 1.6.2017 r. - 31.5.2018 r. Przycisk SPRAWDŹ. Zdjęcie ilustracyjne pokazujące fragment kodu programistycznego
  • Banner na którym znajduje się napis: telefoniczny dyzur eksperta. Poniżej numery telefonów +48 22 432 89 91-93, 0 801 33 22 02. Obok przycisk ZADZWOŃ. W tle ręka trzymająca smartfon
  • Banner, napis Ochrona własności przemysłowej. Pod nim napis pomocniczy Nabór wniosków 16.5.2017 r. - 28.12.2017 r. Przycisk SPRAWDŹ. W tle wizualizacja przedstawiająca projekt techniczny.
  • Baza usług Rozw. podlasie do 30.06
  • Treść bannera Wdrażanie innowacji przez MŚP, Nabór wniosków: 1.6.2017 r. -  31.7.2017 r.Przycisk SPRAWDŹ. Obrazek tła pokazuje drukowaną płytkę elektroniki.
  • Treść bannera Rzecznik Beneficjenta PARP. Przycisk WIĘCEJ. W tle zdjęcie Rzecznik Wioletty Urbańskiej
  • Treść bannera logotyp PARP, napis Zostań ekspertem PARP w działaniach POIR, POWER, POPW. W tle zdjęcie grupy osób siedzących przy okrągłym stole

Aktualne nabory
Aktualne nabory

POIR
POIR

POPW
POPW

POWER
POWER

Aktualne nabory

POIR

POPW

POWER

Identyfikacja potrzeb rozwojowych

Baza podmiotów świadczących usługi rozwojowe


Aktualności

id: 1