Od 29 maja firmy sektora MŚP działające w Polsce Wschodniej będą mogły ubiegać się nawet o 7 mln zł. PARP przeznaczyła łącznie 150 mln zł na konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy realizujące projekty, w których łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi co najmniej 1 mln zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie we wdrożeniu wyników własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Ważne, by ich efektem było wprowadzenie na rynek produktów (wyrobów lub usług) innowacyjnych, przynajmniej w skali kraju.

Konkurs został ogłoszony w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, dlatego firma wnioskująca o dotację musi także (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które skupia minimum 5 przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu produktów o charakterze komplementarnym. Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski.

Konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP jest ukierunkowany na wzmocnienie potencjału rozwojowego miast średnich* w makroregionie Polski Wschodniej. Dlatego z puli konkursowej wynoszącej 150 mln zł, 100 mln zł jest przeznaczone na wsparcie na projektów realizowane na ich terenie.

Wnioski będzie można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja

*Lista miast jest dostępna w dokumentacji konkursowej

id: 50068