Szkolenia były jedną z najpopularniejszych form wsparcia wykorzystywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Jednak dominacja strony podażowej nad popytową ograniczała w dużym stopniu wpływ przedsiębiorców na definiowanie oferty szkoleniowej.

W konsekwencji dostępna oferta usług szkoleniowych często odbiegała od faktycznych potrzeb odbiorców wsparcia. Nowe podejście do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i pracowników będzie polegać na zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych będzie przedsiębiorca i jego potrzeby.

Podejście to będzie realizowane równolegle na dwóch poziomach – krajowym i regionalnym.

Najważniejszym elementem systemu krajowego będzie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR).

Rejestr stanowi narzędzie informatyczne pozwalające na gromadzenie w jednym miejscu informacji nt. podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty. Usługi rozwojowe będą prezentowane w rejestrze za pomocą wystandaryzowanego formularza, co ułatwi użytkownikowi porównywanie ofert. Dodatkowym elementem RUR będzie tzw. system oceny usług rozwojowych. Na podstawie ocen przyznanych przez uczestników danej usługi, rejestr automatycznie będzie tworzył ranking ofert rozwojowych i dostawców usług. RUR będzie dawał także możliwość zamówienia przez przedsiębiorcę usługi „szytej na miarę".

 

id: 19