2008 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przekazuje ankietę dotyczącą biuletynu informacyjnego poświęconego tematyce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 (PO IG), która została opracowana przez Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

więcej

Zespół Przedsiębiorczości przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Efektywność energetyczna w budownictwie", które odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. w hotelu Radisson SAS w Warszawie, w sali konferencyjnej „Kossak" o godz. 10.30.
W grudniu 2007 roku Pentor Research International zrealizował na zlecenie PARP badanie pn. Społeczne determinanty przedsiębiorczości innowacyjnej. Badanie miało na celu identyfikację i klasyfikację czynników społecznych mających wpływ na innowacyjność małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w Polsce.
Informujemy, że w dniu 14.03.2008 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 marca 2008r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 marca 2008 r., Pozycja Nr 259).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polsko - Hiszpańską Izbą Gospodarczą (PHIG) oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2008 w Saragossie, zapraszają do udziału w Międzynarodowych Targach Gotowych i Konfekcjonowanych Artykułów Spożywczych, które odbędą się w Madrycie 14 - 17 kwietnia br.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na asesorów w ramach Działania 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" w obszarze "Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw". Termin składania aplikacji - 20 marca 2008 r.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie wraz z Zespołem Przedsiębiorczości przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Szwedzko-Polskim Forum Kobiet Biznesu organizowanym podczas Dni Polskich w Uppsali, w dniu 10 kwietnia 2008 roku.