2008 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, na realizację których pomimo pozytywnej oceny nie mogą być zawarte umowy o dofinansowanie w związku z brakiem środków w budżecie Poddziałania 2.2.1 SPOWKP, realizowanego przez PARP.
PARP oddaje do Państwa rąk pierwszą w swojej dotychczasowej działalności wydawniczej publikację poświęconą w całości tematyce ewaluacji polityk publicznych. Jest to także jedna z pierwszych polskojęzycznych pozycji podejmujących tego rodzaju zagadnienia. Publikacja przygotowana została w formie zbioru artykułów podzielonych na dwie główne części tematyczne. Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi publikacjami wydanymi w ubiegłym roku.
Przetarg na usługi przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych pt. "Rozwój kompetencji ośrodka KSU do świadczenia usług" dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1. podpisanych do 31 grudnia 2007 r.

Przedsiębiorco skorzystaj!
Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję informatora Przedsiębiorco! Skorzystaj!, w którym chcielibyśmy przybliżyć Państwu zasady korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w ramach dotychczasowych Punktów Konsultacyjnych wraz z małą próbką ich oferty.

Niniejszą publikację podzieliliśmy na dwa rozdziały:

  • Rozdział I - zawierający informacje na temat Punktów Konsultacyjnych oraz zakresu oferty ich usług na tle systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;
  • Rozdział II - prezentujący kilka przykładów pakietów informacyjnych, tj. z jednego ze standardowych narzędzi pomocniczych wykorzystywanych w pracy przez konsultantów Punktów Konsultacyjnych, opisujących zagadnienia przydatne w prowadzeniu i rozwoju małej i średniej firmy, w z zakresu wsparcia z funduszy strukturalnych.


więcej

 
Partner Przedsiębiorcy W niniejszym opracowaniu przekazujemy Państwu ogólną informację na temat funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym także w oparciu o organizacje tworzące Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe.

Prezentowane w dalszej części materiału informacje na temat aktywności w 2006 r. dotyczą organizacji zarejestrowanych w KSU na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221).

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej i public relations udziału Polski w wystawie EXPO 2008 w Saragossie.