2008 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Finansowanie działalności gospodarczej MSP z wykorzystaniem środków w ramach unijnych programów 2007-2013”. Seminarium odbędzie się 27 maja 2008 r. w hotelu Radisson SAS w Warszawie, w sali konferencyjnej „Polonia I” o godz. 10.30.
Międzynarodowa konferencja "Polish Space Industry - a European Partner", połączona z prezentacją polskich podmiotów aktywnie rozwijających swój potencjał w dziedzinie wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych odbędzie się dniu 20 maja w Ministerstwie Gospodarki (Sala pod Kopułą, wejście od ul. Hożej).
Bezpłatna konferencja Wsparcie unijne dla MSP i samorządów - innowacje pod Patronatem Merytorycznym PARP zorganizowana przez czasopismo Fundusze Europejskie odbędzie się 11 czerwca br. w Poznaniu na terenie MTP. Partnerem głównym spotkania jest firma PWB sp. z o.o., a patronem medialnym eGospodarka. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zwrócić uwagę, że w przypadku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z Działania 4.4 POIG konieczne jest stosowanie Zaleceń dla Beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 68 poz. 414.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce organizują Konferencję: „Kapitał Ludzki – Innowacje – Przedsiębiorczość. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w nowym okresie programowania UE” – Krynica Zdrój – Nowy Sącz 7-9 maja 2008 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja br. jest dniem wolnym od pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.