2008 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Generator Wniosków do Działania 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego" został udostępniony w dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Rynek hiszpański", które odbędzie się 9 maja 2008 r. w hotelu Radisson SAS w Warszawie, ul. Grzybowska 24.
Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej edycji targów eksportowo-importowych małych i średnich przedsiębiorstw, które odbędą się w Kantonie, Chiny, w dniach 22-25 września br.
W odpowiedzi na zapytania dotyczące zapisu w Wytycznych dla kandydatów na Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI), zgodnie z którym o wpis na listę promotorów mogą ubiegać się kandydaci pełniący funkcję ekspertów Komisji Konkursowej  do oceny wniosków w ramach działań 4.2 i 4.4 POIG uprzejmie informujemy, że kandydaci nie będący takimi ekspertami również mogą wziąć udział w konkursie  na PPI, jeżeli spełniają wymagania określone w cz. III Wytycznych.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na "GiEłdę KoOperacji Nauki i biznesu  - GEKON" organizowaną z okazji 3 urodzin jednostki. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. w godz. 10:30 – 14:30 w Opolu przy ul. Mikołajczyka 3 (Aula w „Łączniku”).
Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dla beneficjentów funduszy UE, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczącymi interpretacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Materiał zawiera wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Pzp, aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.
Przypominamy o ogłoszonym konkursie na Promotorów Projektów Innowacyjnych. Uwaga: zmiana w kryterium dotyczącym wykształcenia kandydatów - udział w konkursie mogą wziąć również kandydaci posiadający dyplom inżyniera.