2008 - II kwartał

Niniejszym informujemy, że firma Infosystems S.A. w czasopismach Poligrafika, Świat Druku oraz na swojej stronie internetowej podaje nieprawdziwe informacje mogące wprowadzić w błąd potencjalnych klientów firmy Infosystems S.A.

Firma Infosystems S.A. poinformowała, iż uzyskana przez nią akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia dofinansowanie do 50% kosztów związanych z inwestycją – w tym przypadku jest nią zakup i wdrożenie systemu oferowanego przez firmę Infosystems. Informacja ta połączona jest z opisem działania 4.4 w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, dotyczącego wsparcia inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym.

W nawiązaniu do powyższego dementujemy, iż firma Infosystems S.A. posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do przygotowywania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). PARP nigdy nie prowadziła i nie będzie prowadziła w przyszłości żadnego systemu akredytacji dla firm odpłatnie przygotowujących wnioski o dotacje w żadnym programie, którego wdrażaniem zajmuje się PARP. Ponadto posiadana przez firmę Infosystems SA akredytacja w żadnym wypadku nie umożliwia klientom otrzymania dofinansowania na inwestycje w ramach działania 4.4 PO IG. Firma Infosystems S.A. posiada jedynie akredytację do Działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności (SPO WKP) Przedsiębiorstw, na realizację projektów doradczych obejmujących m.in. wdrożenie systemów informatycznych. W działaniu 2.1 SPO WKP przedsiębiorcy nie mogą już ubiegać się o dofinansowanie projektów, ponieważ budżet został wyczerpany, a realizacja programu zakończy się 30 czerwca 2008 r.

Powyższe praktyki wprowadzają przedsiębiorców w błąd sugerując, iż istnieją firmy, których produkty lub usługi są faworyzowane w procesie ubiegania się o dofinansowanie. Zdecydowanie temu zaprzeczamy podkreślając, że każdy złożony projekt jest oceniany tylko i wyłącznie na podstawie kryteriów oceny opisanych w dokumentach konkursowych, jednakowych dla wszystkich ubiegających się o dofinansowanie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w targach „Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska" organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniach 9-12 czerwca 2008r. w Poznaniu. Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska PARP i laureatów konkursu Polski Produkt Przyszłości. Stoisko nr 57 zlokalizowane będzie w salonie 5, sektor B.

Informujemy, że 30 maja br. zostały uruchomione konkursy do działań 3.1, 3.3, 5.1, 5.2 oraz 5.4 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z terminem składania wniosków od 16 czerwca br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw pt. „Polsko - Słowackie Forum Gospodarcze", które odbędzie się w dniu 11 czerwca br. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie 14B, początek godz. 11.00.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w materiałach promocyjnych Wydawnictwa Forum Sp. z o.o. dotyczących produktu "Dotacje i fundusze" pojawiła się nieprawdziwa informacja: "Program przygotowany przez pracowników PARP".Oświadczamy, że pracownicy PARP nie mieli nic wspólnego z przygotowaniem w/w publikacji i nie znana nam jest żadna wymiana doświadczeń pomiędzy naszą Agencją a wydawcą. W związku z powyższym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zażądała od Wydawnictwa Forum Sp z o.o. odpowiedniego sprostowania.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z ECORYS Polska Sp. z o. o. mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję pt. "Parki Technologiczne w Polsce i w Europie - rola benchmarkingu w promowaniu najlepszych doświadczeń".
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dzień 23 maja br. jest dniem wolnym od pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.