2008 - III kwartał

W związku z informacją prasową, która ukazała się dnia 29 września br. w dodatku specjalnym Pulsu Biznesu pt. „Fundusze z Unii” informujemy, że znalazły się tam nieprawdziwe informacje dotyczące nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP oraz środków finansowych wdrażanych przez PARP z funduszy strukturalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw pt. "Innowacyjny Program Do Zarządzania Projektem, Wspomagający Wypełnianie Wniosków Unijnych", które odbędzie się w dniu 14 października br. w Warszawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, początek godz. 10.00.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września br. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że część przepisów znowelizowanej ustawy będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
Zgodnie z art. 4 nowelizacji, czynności w zakresie:
a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty,
c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg, dokonywane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Treść ustawy z dnia 23.09.2008 r. - plik PDF
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu kompleksowych założeń do przyszłej kampanii promocyjnej Portalu Innowacji. Przyszła kampania będzie przeprowadzona w latach 2009 - 2013, a jej wykonawca zostanie wybrany w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
ORGANIZATOR:
PATRONAT HONOROWY:
ORGANIZATOR:

Minister Gospodarki

Jeszcze do 10 października br. trwa nabór prac magisterskich do Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki.

Konkurs służy popularyzacji tematyki promocji rozwoju polskiej gospodarki, problemów marketingu narodowego, marki dla Polski i tworzenia podstaw systematycznego, dynamicznego rozwoju naszego kraju.

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, a także Partnerzy Merytoryczni: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Deutsche Bank PBC S.A. oraz Brief for Poland. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki.

II edycja Konkursu zostanie rozstrzygnięta w grudniu 2008 r. Na autorów najlepszych prac czeka fundusz nagród w wysokości 10.000 zł, a także praktyki w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jak również możliwość zgłoszenia fragmentów zwycięskich prac do publikacji w czasopiśmie naukowym „Ekonomia" wydawanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Dodatkową kategorię nagród ustanowił Minister Gospodarki. Najlepsze prace o tematyce dotyczącej promocji eksportu mogą otrzymać nagrodę Ministra Gospodarki - 5.000 zł za I miejsce, 3.000 zł za II miejsce i 2.000 za III miejsce.

Szczegóły dotyczące procedury zgłaszania prac oraz sposobu ich nagradzania znajdują się na stronach: www.paiz.gov.pl oraz www.terazpolska.pl .

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przejściowe problemy z serwerem PARP (a w rezultacie brak dostępu do Generatora wniosków dla Działania 8.1 i 8.2 POIG) będą przyjmowane także wnioski wypełnione w edytorze tekstu Word (wzór wniosku dla Działania 8.1 i 8.2 POIG) w formacie do edycji jest dostępny na stronach internetowych PARP).
Z przykrością informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie składaniem wniosków w ramach nowych programów pomocowych, wystąpiły problemy z wydajnością naszych stron WWW. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań by sprostać sytuacji i poprawić szybkość działania serwerów.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.