2009 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Punkty Konsultacyjne KSU świadczą bezpłatne usługi informacyjne również dla powracających, których szczególnie może zainteresować rzetelna informacja PK w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym jej rozpoczynania, czy przenoszenia do kraju.

więcej

 Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają producentów, dystrybutorów, ekspertów i specjalistów z branży narzędziowej i tworzyw sztucznych na Międzynarodową Giełdę Kooperacyjną PLASTECH INNOVATION 2009 w ramach „Europejskiego Tygodnia MŚP 2009", która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2009 roku w Bydgoszczy.

PLASTECH INNOVATION 2009 stanowić będzie okazję do dialogu, wymiany opinii i nawiązania współpracy. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania stałych, międzynarodowych kontaktów biznesowych, dlatego pracownicy biura Enterprise Europe Network w Toruniu zapewniają możliwość uczestnictwa w spotkaniach typu face-to-face.

Biuro Enterprise Europe Network w Toruniu przyjmuje zgłoszenia do 4 kwietnia 2009 roku.

Udział w Giełdzie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie (link).

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Kredyt kupiecki w dobie kryzysu - możliwości zabezpieczenia transakcji z odroczonym terminem płatności", które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2009 r. w Warszawie.

Więcej informacji (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje siecią 98 Punktów Konsultacyjnych w całej Polsce, które udzielają bezpłatnych informacji na temat warunków korzystania z instrumentów wsparcia PO IG, PO KL, PO RPW.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 19 marca została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, tym razem w województwie warmińsko - mazurskim. Beneficjentem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Wnioskodawców do działania 4.4 PO IG do korzystania z bezpłatnych usług Promotorów Projektów Innowacyjnych, którzy pomogą zweryfikować kwalifikowalność formalną Wnioskodawcy i projektu oraz przeprowadzą wstępną weryfikację kwalifikowalności merytorycznej, zgodnie z Wytycznymi.