2009 - I kwartał

Działanie 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o zasięgu ponadregionalnym
Działanie 5.4 - Zarządzanie własnością intelektualną – Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
 


 
Termin i miejsce:
23 marca 2009 r.,
Millennium Plaza,
al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia udziału w spotkaniu zostaną wysłane do Państwa w dniu zakończenia rejestracji tj. 19 marca br. do godz. 12.00
 

UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed terminem zakończenia rejestracji
 

 
 
Działanie 1.4.-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 


 
Termin i miejsce:
18 marca 2009 r.,
Millennium Plaza,
al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu zostaną wysłane najpóźniej do dnia 17.03.2009 r. do godz. 12.00.
 

UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed terminem zakończenia rejestracji
 

 
Rejestracja zakończona 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Enterprise Europe Sachsen-Anhalt oraz 15 europejskimi ośrodkami sieci Enterprise Europe Network koordynowanej przez Komisję Europejską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w Magdeburgu, Niemcy, w dniach: 4 - 6 maja br. Zaproszenie skierowane jest do producentów / dostawców z branż energetyka oraz ochrona środowiska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://www.ibex-entec-2009.de

Więcej informacji: (link )
W dniu 18.02.2009 r. Komisja Europejska podjęła decyzję, zgodnie z którą "ostatecznym terminem kwalifikowalności wydatków do zwrotu będzie 30.06.2009r., włączając wydatki poniesione przez organy przyznające pomoc w ramach art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999" (decyzja nr K(2009) 1148).

Oznacza to, że do końca czerwca 2009 r. środki wypłacone w ramach SPO WKP działanie 2.3 i poddziałanie 2.2.1 muszą znaleźć się fizycznie na kontach Beneficjentów. W związku z powyższym datę 30.04.2009 r. należy traktować jako końcową datę zakończenia realizacji projektów. W okresie między 30.04.2009 r. a 30.06.2009 r. Instytucja Wdrażająca (PARP) musi rozliczyć wszystkie projekty i przelać środki, tak aby dotarły na konta Beneficjentów.

W związku z tym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminów kwalifikowalności wydatków. Beneficjenci mogą wystąpić z wnioskami o aneksy i złożyć je we właściwych - biorąc pod uwagę miejsce lokalizacji projektów - Regionalnych Instytucjach Finansujących.

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Tajwańska Radą ds. Rozwoju Współpracy Zagranicznej (TAITRA) mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w misji handlowej na dwóch równolegle odbywających się imprezach targowych: Międzynarodowych Targach Części Samochodowych i Akcesoriów Samochodowych (TAIPEI AMPA 2009) i Międzynarodowych Targach Elektroniki Samochodowej (AUTO TRONIC TAIPEI 2009), które odbędą się w Tajpej, w dniach 14 - 17 kwietnia 2009 r.

Są jeszcze wolne miejsca w misji wyjazdowej!!!!

Więcej informacji nt. misji handlowej znajduje się na stronie: (link)

 

PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 


 
Termin i miejsce:
13 marca 2009 r.,
siedziba PARP,
ul. Pańska 81/83 Warszawa,
sala ATRIUM (1.11)

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia udziału w spotkaniu zostaną wysłane do Państwa w dniu zakończenia rejestracji tj. 11 marca br. do godz. 10.00
 
Spotkanie tylko dla beneficjentów z branży chemicznej 

UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed terminem zakończenia rejestracji
 
Rejestracja zakończona
 
 
W związku z uruchomieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 - 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wdrożenie projektu szkoleniowego z zakresu e-biznesu skierowanego do polskich przedsiębiorstw. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w poniższym sondażu. Jego wyniki pozwolą nam lepiej zaplanować zakres projektu, tak aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom szkoleniowym przedsiębiorców.