2009 - I kwartał

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
 


 
Termin i miejsce:
9 marca 2009 r.,
Millennium Plaza,
al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia udziału w spotkaniu zostaną wysłane do Państwa w dniu zakończenia rejestracji tj. 6 marca br. do godz. 14.00.
Kontakt: (22) 432-89-82
 
Rejestracja zakończona
 
UWAGA ! Spotkanie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed wskazanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.  
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne, którego tematem będzie możliwość, zasady i warunki ubiegania się o udzielenie wsparcia na realizację projektów ze środków Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
PARP objęła patronat honorowy nad  III edycją targów zrzeszających firmy dbające o rozwój kapitału ludzkiego. III Ogólnopolskie Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi odbędą się w dniu 21-22 kwietnia br. Warszawie , w Pałacu Kultury i Nauki.  Oferta targów skierowana jest do kadry zarządzającej firm oraz pracowników odpowiedzialnych min. za planowanie oraz zakup szkoleń, wyjazdów biznesowych oraz eventów, a także do wszystkich osób poszukujących kontaktów biznesowych.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia projektu "Pilotażowy benchmarking parków technologicznych w Polsce". Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu weryfikacji inicjatyw parkowych i benchmarkingu parków technologicznych na ograniczonej populacji. Celem przeprowadzenia projektu jest weryfikacja istniejących inicjatyw parkowych względem definicji z Ustawy z dnia 20 marca 2002r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177 oraz Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1537. oraz przeprowadzenie benchmarkingu na pięciu wybranych parkach technologicznych. Ostatecznym efektem projektu będzie przetestowana metodologia benchamrkingu parków technologicznych, która zostanie zastosowana w badaniu właściwym.  

więcej informacji (link)  

PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 


 
Termin i miejsce:
6 marca 2009 r.,
siedziba PARP,
ul. Pańska 81/83 Warszawa,
sala ATRIUM (1.11)

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej zostaną wysłane do dnia 4 marca br. do godz. 10.00.
Kontakt: (22) 432-89-82
 
UWAGA ! Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Organizator spotkania zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed wskazanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.  
 
Rejestracja zakończona 

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na wyczerpaną pulę miejsc nabór na seminarium pt."Alternatywne formy finansowania działalności przedsiębiorstw" w dniu 6 marca 2009 r. został zamknięty.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Alternatywne formy finansowania działalności przedsiębiorstw", które odbędzie się w dniu 6 marca 2009 r. w Warszawie.

Jest to pierwsze w tym roku seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo". Podczas seminarium omówione zostaną cztery formy finansowania: akredytywa, factoring, forfaiting oraz leasing. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program seminarium znajdą Państwo na stronie internetowej (link)

 

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz współorganizatorów ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, które odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2009 roku w Poznaniu.

Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej stawia sobie za cel stworzenie platformy do debaty środowisk samorządowych i lokalnych przedsiębiorców nad kierunkami rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej oraz koordynację działań i inicjatyw związanych z procesem inwestycyjnym.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie (link)