2009 - I kwartał

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do uczestnictwa w rozmowach z firmami portugalskimi, które gościć będą w Warszawie w dniach 20 - 21 stycznia br.
Wizyta organizowana przez Portugalskie Stowarzyszenie Biznesu (Portuguese Business Association) ma na celu pomóc firmom portugalskim i polskim w nawiązaniu kontaktów handlowych.