2009 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o możliwościach korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

W ramach tych usług  przedsiębiorcy mogą uzyskać fachową pomoc, począwszy od identyfikacji potencjału i potrzeb technologicznych firmy, przez znalezienie właściwej technologii do rozwoju firmy, przeprowadzenie procesu transferu technologii, czy pomoc w jej wdrożeniu, a kończąc na ocenie powdrożeniowej.
Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju..
Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w I dekadzie lipca br. przeprowadzone zostaną w Duszanbe I polsko-tadżyckie konsultacje polityczno-gospodarcze. Celem konsultacji będzie zidentyfikowanie problemów i zagadnień, które stanowią utrudnienia w realizacji wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami i instytucjami z Polski i z Tadżykistanu. Przy okazji konsultacji planowana jest również organizacja seminarium dla przedsiębiorców.

Strona tadżycka określiła priorytetowe gałęzie gospodarki objęte programem rządowym, w których oczekuje zainteresowania przedsiębiorców z Polski. Są to:

 • rozwój turystyki, w tym alpinizmu,
 • rozwój infrastruktury turystycznej,
 • budowa dróg i mostów,
 • hydroenergetyka,
 • budowa linii przesyłowych,
 • restrukturyzacja huty aluminium,
 • rozwój sektora wydobywczego (węgla i innych kopalin, w tym kamieni szlachetnych i półszlachetnych, marmuru i granitu),
 • modernizacja produkcji bawełny,
 • uruchamianie nowych upraw rolnych,
 • modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego (suszenie owoców i warzyw, uruchamianie małych linii technologicznych, produkcja opakowań),
 • wdrażanie nowych technologii produkcji wyrobów z mleka,
 • produkcja szkła w oparciu o zasoby miejscowego surowca.

W zależności od zainteresowanie polskich firm, organizatorzy konsultacji planują przeprowadzić seminarium gospodarcze dla przedsiębiorców obu krajów, którego zadaniem będzie przybliżenie informacji o warunkach dostępu do rynku tadżyckiego i umożliwienie nawiązania bezpośredniej współpracy między firmami obu krajów.

Bliższe informacje dotyczące terminu seminarium przekazane zostaną po określeniu zainteresowania udziałem w przedsięwzięciu. Koszty wyjazdu ponoszą uczestnicy. Pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju oferują wsparcie logistyczne, w tym pomoc w rezerwacji biletów i hoteli oraz organizacji tłumaczenia podczas wyjazdu. Ministerstwo Gospodarki pośredniczyć będzie w załatwieniu formalności wizowych.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać do Pana Olafa Olesińskiego, Asystenta w Zespole Przedsiębiorczości PARP:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 0 22 432 71 02
fax: 0 22 432 70 46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Niezależnie od uczestnictwa w seminarium serdecznie zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag dotyczących barier prawnych i innych problemów w kontaktach gospodarczych pomiędzy Polską a Tadżykistanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dołożymy wszelkich starań, aby uwagi najczęściej zgłaszane przez polskich przedsiębiorców stały się tematem rozmów podczas planowanych na lipiec konsultacji.

Dane dotyczące gospodarki Tadżykistanu oraz polsko-tadżyckiej współpracy gospodarczej dostępne są miedzy innymi na następujących stronach internetowych:

- strona Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Taszkiencie: (link)

- strona Ministerstwa Gospodarki: (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne pt. "Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw". Celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat pozyskiwania dofinansowania w dziedzinach zarządzania własnością intelektualną, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, gospodarki elektronicznej oraz wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2009 r.(wtorek), w siedzibie Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich, Sala Angielska, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa.

Na spotkaniu będzie się można m.in. dowiedzieć:

 • co to są działania 5.4, 6.1, 8.1 oraz 8.2 POIG?
 • kto, na co i w jakiej wysokości może uzyskać dotację?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod adresem www.partnersi.com.pl/parp

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Waldemarem Gojtowskim, tel. (22) 858-74-58 w. 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na seminarium - decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie Państwa zgłoszenia na spotkanie zostanie potwierdzone drogą mailową.


stopka PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium warsztatowym pn. "Przedsiębiorco, nie daj się (kryzysowi)!", organizowane przez Unicorn SME UNION we współpracy z PARP, Urzędem Zamówień Publicznych i BZ WBK, które odbędzie się 25 czerwca 2009 r. w Sosnowcu, na zaproszenie Prezydenta Miasta pana Kazimierza Górskiego.

Organizacją spotkania zajmuje się pani Barbara Skrobiszewska, Wiceprezes Unicorn SME UNION (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kom. 0.501 494 925.

Program seminarium (pobierz plik PDF). 


 PO KL
23 czerwca 2009 r.

Siedziba Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
Warszawa, ul. Pawińskiego 5B
(przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury i ul. Księcia Trojdena)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki", prezentującej wyniki projektu systemowego PARP, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące czynników warunkujących rozwój kadr i rynku pracy w Polsce. Zaprezentowane zostaną również wyniki projektu w obszarze zawodów i umiejętności kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w długiej perspektywie czasowej dla wybranych gałęzi przemysłu. Wyniki projektu i dyskusje toczące się w trakcie tego spotkania zostaną skomentowane w ramach dyskusji panelowej, w której będą uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci środowisk naukowych oraz przedstawiciele biznesu i otoczenia biznesu.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji państwowej, reprezentantów wyższych uczelni, szkół policealnych i zawodowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się kwestiami zasobów ludzkich.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały prezentujące wyniki badania. Udział w konferencji jest bezpłatny
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Rejestracja uczestników pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 22 505 84 11.

Program konferencji (pobierz plik)
Mapka dojazdu (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kompleksową interpretację obowiązującego unijnego prawodawstwa dotyczącego funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności wraz z analizą porównawczą dla lat 2000-2006.

więcej

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 - 13.00 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w sali B przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbędzie się spotkanie Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przedsiębiorcami, którzy podpisali umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Spotkanie będzie dotyczyć w szczególności omówieniu problemów takich jak:

 • system zaliczkowy i związany z nim wymóg wniesienia zabezpieczenia,
 • pozyskiwanie środków własnych na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych,
 • wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności.

Zapraszamy do potwierdzania swojej obecności na spotkaniu osoby zainteresowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej (link) do dnia 19 czerwca 2009 roku.


W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Wysocką z Zespołu Promocji i Informacji, tel. (022) 432 89 82