2009 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych KSU i skorzystania z współfinansowanych przez Unię Europejską usług informacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach tych usług można uzyskać fachową pomoc w zakresie: administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp., danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.

Punkty Konsultacyjne to ośrodki zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług (KSU), prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie kraju: (link)

Dodatkowe informacje o KSU i PK, na stronach:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk ; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

 


19 maja 2009 r. w siedzibie PARP odbyło się spotkanie Urzędów Marszałkowskich z PARP. Uczestniczyli w nim, oprócz reprezentantów Urzędów Marszałkowskich oraz instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych województwach, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Zarząd PARP oraz pracownicy Agencji.

więcej

 PO KL
 
2 czerwca 2009 r.
Centrum Finansowe Puławska
Warszawa, ul. Puławska 15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję poświęconą wynikom  badania zrealizowanego w ramach projektu własnego PARP pt. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badania oraz promocja projektu, jak również wymiana poglądów na temat możliwości podjęcia działań wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej  w Polsce.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej (w tym ośrodków Krajowego Systemu Usług), inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo – technologicznych, centrów transferu technologii, jednostek badawczo – rozwojowych, przedstawicieli samorządu gospodarczego, środowisk akademickich oraz przedsiębiorców.
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały prezentujące wyniki badania.

Program konferencji (pobierz plik)

Udział w konferencji jest bezpłatny


Rejestracja uczestników pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 22 505 84 11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

W ramach ww. usług przedsiębiorcy mogą uzyskać fachową pomoc, począwszy od przeprowadzenia audytu polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, przez znalezienie właściwej technologii do rozwoju firmy, przeprowadzenie procesu transferu technologii, czy pomoc w jej wdrożeniu, a kończąc na ocenie powdrożeniowej.

Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Więcej informacji na temat KSI KSU oraz zakresu i sposobu świadczonych tam usług na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi

„Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out)
- zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi"
 
25 maja 2009 r.
Centrum Finansowe Puławska
Warszawa, ul. Puławska 15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium specjalistyczne, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu własnego PARP pt. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem seminarium jest zaprezentowanie wyników badania oraz promocja projektu, jak również wymiana poglądów na temat dalszych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.
Seminarium adresowane jest do przedstawicieli ministerstw, instytucji działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedsiębiorców.
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały prezentujące wyniki badania.

 

Program seminarium

9.30 - 10.00

Rejestracja

 

10.00 - 10.15

 

Powitanie i wystąpienie Mateusza Gaczyńskiego,
zastępcy dyrektora Zespołu Przedsiębiorczości PARP

10.15 - 10.45

 

Krzysztof Matusiak - Pojęcie i kierunki dyskusji nad przedsiębiorczością akademicką

 

10.45 - 11.15

 

Piotr Ciacek/Grzegorz Banerski - Metodologia i organizacja badań

Grzegorz Banerski/Piotr Ciacek - Przedsiębiorczość akademicka w świetle teorii planowanego zachowania

11.15 - 12.15

 

Pytania i dyskusja* (Perspektywy badań nad przedsiębiorczością akademicką)- Moderator Piotr Ciacek

 

12.15 - 12.35

Przerwa na kawę

12.35 - 13.10

 

Olaf Gajl/Agnieszka Gryzik - Rola uczelni i bariery instytucjonalne
w aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej

13.10 - 13.30

 

Agnieszka Gryzik - Zapotrzebowania na szkolenia służące rozwojowi  przedsiębiorczości akademickiej

13.30 - 14.00

 

Krzysztof Matusiak - Możliwości aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej w Polsce

 

14.00 - 15.00

 

Pytania i dyskusja* (Stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

w Polsce) - Moderator Olaf Gajl

15.00 - 16.00

 

Obiad

 

* pytania mogą być zadawane także po każdym wystąpieniu

Udział w seminarium jest bezpłatny

Rejestracja uczestników pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 22 505 84 10


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium specjalistyczne, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu własnego PARP pt. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem seminarium jest zaprezentowanie wyników badania oraz promocja projektu, jak również wymiana poglądów na temat dalszych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej  w Polsce.
Seminarium adresowane jest do przedstawicieli ministerstw, instytucji działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedsiębiorców.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały prezentujące wyniki badania.

Program seminarium (pobierz plik)

Udział w seminarium jest bezpłatny


Rejestracja uczestników pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 22 505 84 10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, że ze względu na problemy techniczne nie zapisały się dane osób już zarejestrowanych na dziewiąte Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Uprzejmie prosimy osoby, które dokonały rejestracji o ponowną rejestrację. Za utrudnienia przepraszamy.