2009 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję "Kierunki innowacyjności w przemyśle lekkim", która odbędzie się w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki w dniu 16 czerwca 2009 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne, dziewiąte Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematem tegorocznego Forum będą fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2007-2013, z uwzględnieniem tematyki e-usług dla przedsiębiorców, pomocy publicznej, zarządzania własnością przemysłową, prawa zamówień publicznych oraz działalności eksportowej i proekologicznej, a także działania rządu na rzecz przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 maja 2009 r. w godzinach od 17 do 19 na portalu powroty.gov.pl odbędzie się czat z ekspertami Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług poświęcony tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przedłużyła termin publicznych konsultacji na temat skuteczności wspierania innowacji w Europie. Głównym celem tych konsultacji jest uzyskanie informacji o najlepszych sposobach poprawy skuteczności publicznych mechanizmów wspierania innowacji w Unii Europejskiej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dla pracodawców zainteresowanych założeniem pracowniczego programu emerytalnego. Seminarium powyższe, zatytułowane Korzyści wynikające z prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego, prowadzone będzie przez ekspertów Urzędu KNF w dniu 25 maja br. w godzinach 11:00 – 15:30 w hotelu Kyriad przy ul. Towarowej 2 w Warszawie. Udział w seminarium jest bezpłatny.
W związku z wewnętrzną zmianą pomieszczeń biurowych przez niektóre zespoły PARP w  dniu 13 maja 2009 r. może być utrudniony kontakt telefoniczny i e-mailowy z pracownikami następujących zespołów: Informatyki, Audytu Wewnętrznego, Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych, Prawnego, Badań i Rozwoju, Innowacji i Technologii. Za utrudnienia przepraszamy.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych poświęconych pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami w formie elektronicznej