2009 - II kwartał

Od 27 kwietnia do połowy września tego roku można zgłaszać swoje prace graficzne w ramach wydarzenia Nauka <=> Biznes - konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki, organizowany przez działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) przy współpracy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.

Działalność obu instytucji to nie tylko komercjalizacja, badania zlecone, projekty naukowo-biznesowe. Organizatorzy wydarzenia chcą także propagować myślenie twórcze oraz świadomość możliwych korzyści wynikających ze współpracy środowiska nauki oraz biznesu.

Jak podkreślają organizatorzy – Główną ideą konkursu jest zachęcenie grafików profesjonalistów i amatorów do różnorodnego spojrzenia na możliwe relacje między nauką a gospodarką i biznesem. Oczekujemy prac, które będą odwoływały się zarówno do przykładów (współczesnych lub historycznych) takiego współdziałania, pokazywały będą nowe możliwości, ujmą temat realistycznie lub całkowicie metaforycznie. Przydatnymi wyrażeniami kluczowymi przybliżającymi tematykę konkursu są z pewnością: wynalazki na rynku gospodarczym, badania dla przemysłu, wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes, potrzeby biznesu zaspakajane przez naukę, społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu, innowacyjność, naukowiec-biznesmenem i wiele innych.

Płytę CD z pracami (jedna osoba może zgłosić do 5 prac) oraz formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres CITTRU (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) z dopiskiem "Konkurs Nauka i Biznes". Szczegóły dotyczące konkursu (w tym warunki techniczne prac) oraz regulamin można znaleźć na stronie www.cittru.uj.edu.pl .

Główną nagrodą w konkursie jest 5000 zł. Organizatorzy planują również przyznać dwa wyróżnienia po 1000 zł oraz trzy nagrody specjalne: Profesjonalne szkolenia dla użytkowników pakietu Adobe InDesign zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Comarch.

Wybrane prace będą wystawione jesienią tego roku w prestiżowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej.

Zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje na stronie konkursu (link)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gorąco zaprasza na Plac Zamkowy w Warszawie, gdzie 7 i 8 maja odbywa się  II Forum Funduszy Europejskich, będące doroczną ogólnopolską imprezą poświęconą środkom UE. W ramach Forum będą prowadzone m. in. wykłady otwarte na temat dotacji Unii Europejskiej, w tym panele dedykowane wyłącznie przedsiębiorcom.


Program wykładów (pobierz plik .PDF)


Oprócz wykładów, w części otwartej imprezy, na wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy Unii Europejskiej będą czekać liczne atrakcje, np.:
   
  • Miasteczko informacyjne
    Na ponad 80 stoiskach wystawienniczych zaprezentują się instytucje z całej Polski zajmujące się wdrażaniem programów współfinansowanych ze środków europejskich. To będzie okazja do tego, by porozmawiać z ekspertami na temat możliwości uzyskania dotacji np. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  • Kino Funduszy Europejskich
    W naszym funduszowym kinie pokażemy bogaty repertuar filmów z pięcioletniego okresu wdrażania unijnych środków. Filmy pokazują na przykładzie konkretnych przedsięwzięć m.in. jak pod wpływem funduszy zmienia się Polska, jak unijne projekty zmieniają życie ludzi, a także jak krok po kroku uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej

  • Scena
    Przygotowaliśmy atrakcyjny program artystyczno-rozrywkowy - występy i pokazy grup artystycznych, liczne konkursy nie tylko związane z unijną tematyką, a także prezentacje regionów i ciekawych projektów współfinansowanych z unijnych funduszy.Więcej informacji na temat II Forum Funduszy Europejskich mogą Państwo znaleźć na portalu internetowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov.pl .  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła ocenę ofert w II edycji konkursu na udzielenie wsparcia na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W wyniku oceny złożonych ofert, sieć Punktów Konsultacyjnych KSU powiększy się o kolejnych 13 lokalizacji i będzie realizować usługi łącznie już w 111 ośrodkach.

Nowe PK KSU mogą rozpocząć działania związane z realizacją projektu PK w maju 2009 r.

Wykaz wnioskodawców, którzy otrzymali rekomendację, dostępny jest na stronie internetowej PARP (link) .

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii patronowanej przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości podczas Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – European SME Week, na międzynarodową konferencję pt.: „Niemcy i Ukraina - bliżej nam zachód czy na wschód?  Szanse rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Konferencja odbędzie się dn. 19.05.2009 we Wrocławiu.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci przykrościa informuje, że spotkanie Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, z przedsiębiorcami, planowane w Warszawie na 27 kwietnia br. zostało przesunięte na inny termin. O nowym terminie spotkania powiadomimy Panstwa w najblizszym czasie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że przedsiębiorcy złożyli ponad 3,2 tysiąca wniosków o wartości ponad 12 mld złotych. Jest to o tysiąc więcej niż w ubiegłorocznych konkursach a wartość wniosków jest wyższa o 2 mld zł.
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Szkoleniowo-Doradcze Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu zapraszają przedsiębiorców na seminarium pt. „Kontrakty eksportowe i importowe wg standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)”, które odbędzie się 23 kwietnia 2009 roku w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.