2009 - II kwartał

Podczas siedmiu pierwszych miesięcy realizacji nowego projektu, tj. od 1 września 2008 r. do 31 marca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili informacji 30,6 tys. klientom, w ramach prawie 33,6 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Klienci poszukiwali przede wszystkim informacji dotyczących: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów (30%), charakterystyki poszczególnych źródeł finansowania działalności gospodarczej (24%) oraz podejmowania działalności gospodarczej (20%).


Więcej informacji na temat szczegółowych statystyk klientów i usług PK KSU z podziałem na regiony po 10 kwietnia 2009 r. na http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk .

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dot. działania 4.4 PO IG w dniach 6, 7, 8, 9 i 15 kwietnia br. w godzinach 10:00-12:00 pod numerem telefonu 0-22 432 88 19 zostanie uruchomiony dyżur eksperta, podczas którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dot. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach ww. działania. Dyżur będzie pełniony przez eksperta z Regionalnej Instytucji Finansującej dla woj. lubuskiego – Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery".

 


Konferencja odbędzie się w dniu 12 maja br. w Warszawie, Klub Bankowca, ul. Smolna 6.

Więcej informacji na stronie (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przystapiła do podpisania kolejnych umów z przedsiębiorcami z listy rezerwowej działania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Podpisanie umów jest możliwe w związku z decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizację Poddziałania 2.2.1 SPOWKP, w wysokości 134 319 926,83 zł.