2009 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich przedsiębiorców, iż obecnie trwają pracę nad wdrożeniem usługi optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Usługa ta będzie dla przedsiębiorców bezpłatna i realizowana w II etapach:

 

 • Etap I – będzie polegał na przeprowadzeniu audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie wraz z opracowaniem strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Etap II – będzie obejmował działania zmierzające do wdrożenia rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Planuje się, iż z usługi tej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już od 1 grudnia 2009 roku. Łączny budżet wynosi 5 000 000 zł.

Usługa będzie realizowana przez wnioskodawców wybranych przez PARP w konkursie zaplanowanym na październik 2009 r.

 

Więcej informacji wkrótce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości zaprasza w imieniu Biura Enterprise Europe Network w Toruniu  do udziału w bezpłatnym szkoleniu zatytułowanym: „Fosforany w detergentach — korzyści i zagrożenia”. Szkolenie odbędzie się 6 października 2009 r. w Toruńskim Parku Technologicznym w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 w godzinach 10:00–16:00.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniach 24-25 września 2009 r. w Hali Targowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Przemysłowej 14/15 zorganizowana zostanie wystawa pt. "Lubuska prezentacja innowacyjnej gospodarki".

Impreza ta ma na celu zaprezentowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem zawartego porozumienia jest określenie zasad i kierunków współdziałania Województwa oraz PARP na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości.

 

Zgodnie z zapisami dokumentu, w pierwszej kolejności dla przedsiębiorców i osób  zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zapewniona zostanie spójna informacja m.in. w zakresie:

 • programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa,
 • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
 • możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym.

Dodatkowo współpraca obejmie wymianę informacji o istotnych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym na terenie województwa oraz planowanych i podejmowanych inicjatywach wspierających przedsiębiorczość  i innowacyjność.

 

Jest to już dziewiąte porozumienie zawarte przez PARP z samorządem regionalnym. Wcześniej  podpisano porozumienia o współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województw:

 • lubelskiego,
 • lubuskiego,
 • łódzkiego,
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • opolskiego,
 • podlaskiego,
 • pomorskiego.

Więcej informacji na temat zawartych porozumień i współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Urzędami Marszałkowskimi znaleźć można  na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/wzum

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Örebro (Szwecja) oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Sztokholmie, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej b2fair, która odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2009 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej ANUGA Matchmaking Event 2009, towarzyszącej jednym z największych na świecie targom przemysłu spożywczego, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2009 r. w Kolonii

31 sierpnia 2009 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 98 mln złotych.