11 września 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich przedsiębiorców, iż obecnie trwają pracę nad wdrożeniem usługi optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Usługa ta będzie dla przedsiębiorców bezpłatna i realizowana w II etapach:

 

 • Etap I – będzie polegał na przeprowadzeniu audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie wraz z opracowaniem strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Etap II – będzie obejmował działania zmierzające do wdrożenia rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Planuje się, iż z usługi tej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już od 1 grudnia 2009 roku. Łączny budżet wynosi 5 000 000 zł.

Usługa będzie realizowana przez wnioskodawców wybranych przez PARP w konkursie zaplanowanym na październik 2009 r.

 

Więcej informacji wkrótce.

10 września 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości zaprasza w imieniu Biura Enterprise Europe Network w Toruniu  do udziału w bezpłatnym szkoleniu zatytułowanym: „Fosforany w detergentach — korzyści i zagrożenia”. Szkolenie odbędzie się 6 października 2009 r. w Toruńskim Parku Technologicznym w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 w godzinach 10:00–16:00.

9 września 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniach 24-25 września 2009 r. w Hali Targowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Przemysłowej 14/15 zorganizowana zostanie wystawa pt. "Lubuska prezentacja innowacyjnej gospodarki".

Impreza ta ma na celu zaprezentowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji (link)

8 września 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem zawartego porozumienia jest określenie zasad i kierunków współdziałania Województwa oraz PARP na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości.

 

Zgodnie z zapisami dokumentu, w pierwszej kolejności dla przedsiębiorców i osób  zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zapewniona zostanie spójna informacja m.in. w zakresie:

 • programów wsparcia wdrażanych na szczeblu krajowym i na szczeblu województwa,
 • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
 • możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, szkoleniowym i finansowym.

Dodatkowo współpraca obejmie wymianę informacji o istotnych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym na terenie województwa oraz planowanych i podejmowanych inicjatywach wspierających przedsiębiorczość  i innowacyjność.

 

Jest to już dziewiąte porozumienie zawarte przez PARP z samorządem regionalnym. Wcześniej  podpisano porozumienia o współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województw:

 • lubelskiego,
 • lubuskiego,
 • łódzkiego,
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • opolskiego,
 • podlaskiego,
 • pomorskiego.

Więcej informacji na temat zawartych porozumień i współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Urzędami Marszałkowskimi znaleźć można  na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/wzum

7 września 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

W ramach tych usług  przedsiębiorcy mogą uzyskać fachową pomoc, począwszy od identyfikacji potencjału i potrzeb technologicznych firmy, przez znalezienie właściwej technologii do rozwoju firmy, przeprowadzenie procesu transferu technologii, czy pomoc w jej wdrożeniu, a kończąc na ocenie powdrożeniowej.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju..

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi

4 września 2009

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Örebro (Szwecja) oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Sztokholmie, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej b2fair, która odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2009 r.

2 września 2009

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej ANUGA Matchmaking Event 2009, towarzyszącej jednym z największych na świecie targom przemysłu spożywczego, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2009 r. w Kolonii