24 sierpnia 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, iż jest realizowany projekt „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonym przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”, finansowanego z działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach projekty przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach, w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

24 sierpnia 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej na Krym, która odbędzie się w dniach 28 września - 2 października b.r. w Symferopolu oraz Jałcie. Wyjazd polskich przedsiębiorców współorganizowany jest przez Ambasadę Ukrainy w Polsce oraz Ministerstwo Gospodarki Autonomicznej Republiki Krymu.

więcej

19 sierpnia 2009

Uprzejmie informujemy, iż w ramach PO KL Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie-projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie: 2/PO KL /8.1.2/2009.


W odpowiedzi na konkurs wnioskodawcy złożyli 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 32 194 468,25 PLN.
Zgodnie z Zasadami dokonywania wyborów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 24 sierpnia 2009 r. co oznacza, że wnioski, które wpłyną po terminie nie podlegają ocenie.

 

Pełny tekst komunikatu (pobierz plik)

19 sierpnia 2009

Uprzejmie informujemy, iż w ramach PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie: 1/PO KL /7.2.2/2009.


W odpowiedzi na konkurs wnioskodawcy złożyli 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 19 231 434,80 PLN.
Zgodnie z Zasadami dokonywania wyborów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 24 sierpnia 2009 r. co oznacza, że wnioski, które wpłyną po terminie nie podlegają ocenie.

 

Pełna treść ogłoszenia (pobierz plik)

19 sierpnia 2009

Uprzejmie informujemy, iż w ramach PO KL Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich””, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/PO KL/6.2/2009.


W odpowiedzi na konkurs wnioskodawcy złożyli 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 86 293 126,21 PLN
Zgodnie z Zasadami dokonywania wyborów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 24 sierpnia 2009 r., co oznacza, że wnioski, które wpłyną po terminie, nie podlegają ocenie.

 

Pełny tekst komunikatu (pobierz plik)

18 sierpnia 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium "Jakie korzyści wynikają ze stosowania NORM EUROPEJSKICH?"

Seminarium przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą czerpać korzyści z aktywnego uczestnictwa w procesie normalizacyjnym na poziomie europejskim.

Na seminarium każdy z uczestników otrzyma odpowiedzi na ważne pytania:

- W jaki sposób normy mogą wspierać moją firmę?

- W jaki sposób normy powiązane są z przepisami?

- Które normy są odpowiednie dla moich produktów lub usług?

- Jak powinienem używać tych norm?

- Jakie są korzyści z uczestnictwa w normalizacji?

- Jak mogę uczestniczyć w procesie normalizacji?

Organizatorem głównym seminarium jest Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

Seminarium odbędzie się w dniu 9 września 2009 r. w Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PKN (link)

Formularz rejestracji na seminarium (link)

18 sierpnia 2009

Misja gospodarcza promująca polską żywność wyjedzie we wrześniu do Szanghaju, Hangzhou, Nankinu oraz Hongkongu, w ramach programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd odbędzie się w dniach 12-18 września 2009.

 

Firmy z branży spożywczej, które chcą pokazać swoją ofertę eksportową w Chinach, zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w misji. Misja ma na celu promocję w Chinach polskiej żywności, a także ułatwienie nawiązania kontaktów z firmami chińskimi. Uczestnicy wezmą udział w sesjach spotkań z chińskimi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami lokalnych izb gospodarczych i stowarzyszeń zajmujących się importem, handlem międzynarodowym, a także dystrybucją żywności.

 

Przewidujemy możliwość częściowego dofinansowania podróży na trasie Polska - Chiny dla jednego przedstawiciela z każdej uczestniczącej w misji firmy. Jest to już trzecia misja gospodarcza, jaka odbywa się w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z promocją Polski w Chinach przed rozpoczęciem się Wystawy Światowej. Misje organizowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w misji gospodarczej, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów dotyczących udziału firmy w misji.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 sierpnia 2009 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Ptak

Biuro Komisarza Generalnego
Sekcji Polskiej EXPO 2010
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel.: (+48 22) 432 88 21
Faks: (+48 22) 432 70 46
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.