2009 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadając na potrzeby e-przedsiębiorców uruchomiła nową wersję strony www.web.gov.pl. Portal oprócz bardziej przejrzystej szaty graficznej, wzbogacił się o dodatkowe funkcjonalności. Obecnie, to najbardziej kompleksowe źródło wiedzy w Internecie o pozyskiwaniu dotacji europejskich na e-biznes.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Trendy rozwojowe organizacji inteligentnych w globalnej gospodarce”.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy na temat problematyki zarządzania wiedzą i uczenia się przedsiębiorstw oraz rozwoju inteligentnych organizacji w kontekście działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat ekspertyzy znajdują się w następujących załącznikach:
Zapytanie ofertowe (pobierz plik)
Projekt umowy (pobierz plik)
 
Ostateczny termin dostarczenia ofert to 14 sierpnia 2009 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższa ona m.in. z 4 mln do 10 mln złotych wartość zaliczki, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy podpisali w 2008 roku umowy na realizacje projektów dofinansowanych w ramach działań PO IG i PO KL realizowanych przez PARP i którzy chcą skorzystać z zaliczkowego systemu finansowania projektu o zgłaszanie indywidualnych wniosków w tej sprawie. Wprowadzenie zaliczkowego systemu finansowania projektu odbędzie się poprzez podpisanie aneksu do już zawartej umowy. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, którzy w tej chwili są w trakcie podpisywania umów, w ramach konkursów przeprowadzanych w roku 2009 będą mieli możliwość podpisania umowy dostosowanej do zmian wynikających z opisanego wyżej rozporządzenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już rozpoczęła dostosowywanie wzorów umów do nowych przepisów ww. rozporządzenia.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zaliczek znowelizowano Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Najważniejsze zmiany przepisów to:

  • podwyższenie wartości zaliczki z 4 mln zł na 10 mln zł, do któego wystarczy deklaracja wekslowa,
  • zmiana charakteru progu dla egzekwowania zabezpieczeń innych niż weksel in blanco. Będzie on oparty na wartości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczki, a nie jak do tej pory na ogólnej wartości dofinansowania (nie całe dofinansowanie musi być przekazywane w formie zaliczki).
Zmienione rozporządzenie określa również minimalną wysokość zabezpieczenia (wartość najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie) ustanawianego w przypadku, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10 mln zł.

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych KSU, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W II kwartale 2009 r. konsultanci PK udzielili 13,5 tys. bezpłatnych informacji.
Zainteresowani poszukiwali przede wszystkim informacji, dotyczących: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów, charakterystyki poszczególnych źródeł finansowania, działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi informacyjnej, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/268 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci".

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk ; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników”.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy porównawczej miedzy Polską a światem na temat czynników decydujących o rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście poziomu wykształcenia ich pracowników (w tym zarządzających).

Szczegółowe informacje na temat ekspertyzy znajdują się w następujących załącznikach:
Zapytanie ofertowe (pobierz plik)
Projekt umowy (pobierz plik)
 
Ostateczny termin dostarczenia ofert to 10 sierpnia 2009 r.

Zapraszamy do składania ofert.

W II kwartale 2009 r. Punkty Konsultacyjne KSU wykonały 15 tys. usług informacyjnych dla 13,5 tys. klientów. Klienci poszukiwali przede wszystkim informacji dotyczących: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów (28%), charakterystyki poszczególnych źródeł finansowania działalności gospodarczej (23%) oraz podejmowania działalności gospodarczej (21%).

Od rozpoczęcia projektu systemowego PARP 1 września 2008 r. do 15 lipca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili informacji 45,9 tys. klientom, w ramach 50,7 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

więcej informacji o Punktach Konsultacyjnych KSU - http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne pod tytułem "Unijne dotacje na rozwój e-biznesu".

Na spotkaniu będzie można się m.in. dowiedzieć:

  • co to jest działanie 8.1 i 8.2 PO IG?
  • kto, na co, na jakich warunkach i w jakiej wysokości może uzyskać dotacje?

Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2009 r. (środa) we Wrocławiu. Miejsce spotkania to Centrum Konferencyjne Cuprum Novum , Sala Cuprum, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8.

Program spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem www.web.gov.pl/spotkania/wroclaw/

Uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia na spotkanie zostanie potwierdzone drogą mailową.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panem Piotrem Kolerą, tel. (22) 858-74-58 w. 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

stopka PO IG