2009 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. ”Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o możliwościach korzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach - dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia - dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach - technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów - usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Informujemy, że konsultanci PK udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.

Z dostępnej na stronach PARP listy adresowej http://www.parp.gov.pl/index/index/268 można wybrać adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk ; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 18 września 2009 r. Miesięcznik „Fundusze Europejskie”, organizuje w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich, konferencję Funduszy Europejskich pt.„Wsparcie unijne na inwestycje w odnawialne źródła energii”. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do  udziału w Międzynarodowych Targach Elektronicznych, które odbędą się w dniach 8-11 października 2009 r. w Taipei. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu. Więcej informacji o targach znajduje się na www.een.org.pl