2009 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej do Azerbejdżanu pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu, Pana Marcina Korolca, organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki w dniach 21-24 października br.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

więcej

Z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie usługi szkoleniowo – doradczo – badawczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu systemowego PARP „Instrument Szybkiego Reagowania”, które odbędzie się w dniu 25 września 2009 roku w godzinach 10:00 - 13:00 w siedzibie PARP w sali 449 na 4 piętrze.

„Instrument Szybkiego Reagowania” to projekt pilotażowy, który będzie realizowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw i pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. W ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania będzie prowadzonych szereg działań, które pozwolą na osiągnięcie tego celu, m.in.: zapewniające kompleksowe wsparcia firmom w ramach realizacji Planów Rozwoju, zapewniające kompleksowe wsparcia pracownikom przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią realizowanych Planów Rozwoju oraz prowadzenie badań antycypacyjnych zmiany dynamiki kluczowych trendów makroekonomicznych.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną cele projektu oraz zaprezentowana przyjęta strategia jego realizacji.

Pragniemy, aby projekt odpowiadał na potrzeby jak najszerszej grupy interesariuszy, dlatego w trakcie spotkania pragniemy również wyjaśnić (otwarta dyskusja) główne założenia projektu oraz zakres i sposób prowadzenia głównych działań.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 23 września 2009 r., e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu nadsyłania zgłoszeń w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli miejsc. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 1 osoby z jednej firmy.

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Agenda spotkania (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich przedsiębiorców i potencjalnych wykonawców usług, że w związku z toczącymi się obecnie pracami nad wdrożeniem usługi optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, w serwisie internetowym Krajowego Systemu Usług zostały zamieszczone wstępne informacje dotyczące ww. usługi.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, a w szczególności:

  • z zakresem usługi;
  • z informacjami na temat grupy docelowej, do której kierowana jest ww. usługa;
  • z wymaganiami wobec podmiotów, które będą świadczyć ww. usługi;
  • ze Standardem usługi;
  • z Opisem oraz zaleceniami realizacyjnymi usługi doradczej w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszelkie informacje są dostępne pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/pilotazowe

Pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, obchodzącego w tym roku 85-lecie istnienia, zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Normalizacyjnym pt. Stosowanie norm to: Jakość – Zaufanie – Bezpieczeństwo – Energooszczędność. Spotkanie z udziałem specjalistów polskich i europejskich odbędzie się w Łebie, w dniach 27-29 września 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej PKN www.pkn.pl.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 września 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Wśród zmian wprowadzonych tym Rozporządzeniem warto zwrócić uwagę na następujące:

  • dopuszczono możliwość dofinansowania kosztów ustanowienia zabezpieczeń, celem zwiększenia skali udzielanych zaliczek, a tym samym poprawy absorpcji środków. Koszty zabezpieczeń zostały dodane do katalogu kosztów kwalifikowanych we wszystkich działaniach,
  • we wszystkich działaniach dodano także do kosztów podlegających dofinansowaniu, koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
  • w działaniach 1.4-4.1, 4.2 i 4.4 PO IG obniżono wymagany udział środków własnych przedsiębiorcy pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych w wydatkach kwalifikowanych, z 30% do 25%
  • w działaniu 5.1 PO IG na liście beneficjentów działania dodano instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Bardzo istotnym zapisem z punktu widzenia beneficjenta działań jest fakt, że mogą z nich korzystać również przedsiębiorcy, którzy realizują już projekt lub są w trakcie podpisywania umowy z PARP. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości, przedsiębiorca będzie musiał złożyć pisemny wniosek do instytucji udzielającej wsparcia o zmianę warunków umowy.

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link)

 


MISJA GOSPODARCZA

SZANGHAJ 2009

CHINY

Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić do udziału w misjach gospodarczych do Chin, które odbędą  się w ramach programu gospodarczego udziału Polski w Wystawie Expo 2010 w Szanghaju. Misje zostaną zorganizowane kolejno w październiku, listopadzie oraz grudniu bieżącego roku.

Udział polskich firm w misjach wpisany jest w długofalowe działania mające na celu promocję naszego kraju. Liczymy, iż ich rezultatem będzie dobrze zbudowana rozpoznawalna marka „POLSKA”, ciesząca się zaufaniem i gwarancją najwyższej jakości. Ufamy, że taki wizerunek pomoże Państwa firmom nawiązać udaną współpracę z chińskimi przedsiębiorcami.

Pierwsza misja, do której zapraszamy firmy związane z branżą energii odnawialnej odbędzie się w dniach 18-24 października 2009 roku. Celem misji będzie, nie tylko promocja polskich technologii i rozwiązań, ale również umożliwienie firmom-uczestnikom zaprezentowania profilu działalności podczas spotkań matchmakingowych z chińskimi przedsiębiorcami.

Firmy zainteresowane naszą ofertą prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 25 września 2009 r.

Terminy kolejnych Misji Gospodarczych do Chin w 2009 r.:
24-30.10.2009           branża górnicza, Pekin
7-13.11.2009             branża farmaceutyczna, Szanghaj
14-20.11.2009           branża spożywcza, Szanghaj
14-20.11.2009           branża ekologiczna, Pekin
29.11–05.12.2009      branża morska, Szanghaj

Międzynarodowe Tragi Poznańskie oferują kompleksową obsługę misji, począwszy od  rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych, rezerwacji hoteli, sal konferencyjnych, tłumaczy skończywszy na opracowaniu agendy spotkań oraz matchmakingów.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w misji, uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania bliższych informacji: Anna Myślak, tel. 061 869 20 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.