2009 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przypomina  przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą  o możliwości korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Konsultanci PK KSU udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi informacyjnej, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/268 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

 

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom o możliwościach skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacje w przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Realizacja projektu rozpocznie się w 2010 a zakończy w 2012 roku. Jego celem jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (konferencji, spotkań ponadregionalnych, publikacji tematycznych, konkursów na najlepszą pracę magisterską) ukierunkowanych na podnoszenie świadomości wśród kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat roli innowacji w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Na spotkania Klubu zapraszani będą eksperci, praktycy i przedstawiciele urzędów centralnych, w celu przybliżenia i wskazania najnowszych uregulowań prawnych oraz możliwości wspierania procesu zarządzania innowacjami, transferu technologii czy korzystania ze wsparcia finansowego, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wykonawcą projektu zostało konsorcjum w składzie: ECORYS Polska Sp. z o.o., Agencja Reklamowo -Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie zachęca wszystkich przedsiębiorców i potencjalnych wykonawców usług, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP. Uwagi można nadsyłać do dnia 14 grudnia 2009 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca wszystkich przedsiębiorców i potencjalnych wykonawców usług, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP. Uwagi można nadsyłać do dnia 14 grudnia 2009 roku.

PKPP Lewiatan zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu 16 spotkań regionalnych nt. finansowania inwestycji przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków UE, pt: „ Euro dla przedsiębiorców”.

 

W ramach spotkań zaplanowano wykłady, warsztaty i konsultacje indywidualne prowadzone przez doświadczonych ekspertów. Wśród ekspertów znajdą się również konsultanci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, który na co dzień udziela kompleksowych informacji m.in. jak korzystać z Funduszy Europejskich.

 

Spotkanie planowane są w następujących lokalizacjach:
Rzeszów (3-4.12.09),
Olsztyn (10-11.12.09),
Kraków (14-15.01.10),
Poznań (21-22.01.10),
Łódź (28-29.01.10),
Kielce (4-5.02.10),
Wrocław (11-12.02.10),
Opole (18-19.02.10),
Katowice (25-26.02.10),
Toruń (4-5.03.10),
Zielona Góra (11-12.03.10),
Białystok (18-19.03.10),
Lublin (25-26.03.10),
Szczecin (15-16.04.10),
Gdańsk (22-23.04.10).

 

Szczegółowe informacje nt zaplanowanych spotkań, a także formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=181032

 

Uczestnictwo w spotkaniach oraz konsultacjach jest bezpłatne.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.