2009 - IV kwartał

Dzięki porozumieniu obie instytucje rozpoczną współpracę w prowadzeniu swoich oraz podejmowaniu nowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Porozumienie to również kolejny krok w budowaniu przez PARP spójnego i efektywnego systemu informowania o zasadach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwych źródłach finansowania prowadzenia działalności. Efektem porozumienia będzie przede wszystkim możliwość dotarcia z pełną i wiarygodną informacją do wszystkich zainteresowanych. Samorządy bezpośrednio uzyskają wiedzę o realizowanych działaniach PARP oraz o wynikach prowadzonych badań w ujęciu regionalnym. Z kolei PARP pozna lepiej oczekiwania, potrzeby, ale i możliwości związane z rozwojem przedsiębiorczości z punktu widzenia samorządów.

Główne obszary współpracy wynikające z zapisów porozumienia pomiędzy PARP i ZPP:

 1. Informowanie o występujących barierach rozwoju przedsiębiorczości, potrzebach informacyjnych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, oczekiwanych formach wsparcia, zapotrzebowaniu na nowe rodzaje usług, zdiagnozowanych tendencjach gospodarczych;
 2. Przekazywanie informacji o realizowanych i planowanych projektach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz wiadomości dotyczących działań, których beneficjentami są bezpośrednio bądź pośrednio samorządy;
 3. Konsultacje dotyczące wybranych, planowanych działań, konkursów, projektów itp.;
 4. Wykorzystanie kanałów informacyjnych Stron porozumienia do przekazywania istotnych wiadomości związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjnością w szczególności z zakresu możliwości wsparcia przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
 5. Planowanie i realizacja wspólnych działań, koordynacja przedsięwzięć;
 6. Udział w inicjatywach i przedsięwzięciach partnerów porozumienia (akcje promocyjno-informacyjne, spotkania, seminaria, konferencje itp.).

W kolejnym etapie planowane jest określenie dalszych obszarów współpracy oraz – na podstawie uzyskanych wspólnie doświadczeń – uszczegółowienie ich zakresów, sposobów współdziałania i zasad przepływu informacji pomiędzy partnerami porozumienia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

 1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
 2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
 3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

Z przykrością informujemy, iż spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” poświęcone działaniom realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które miało odbyć się w  terminie 17 listopada 2009r. w Zielonej Górze zostało odwołane.

O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani wkrótce.

 

 

Polska Agencja Rzowoju przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 listopada 2009 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja „Wszystkie drogi prowadzą do Rosji”. Celem konferencji jest zapoznanie przedsiębiorców z warunkami dostępu towarów i usług do rynku rosyjskiego.

Spotkania prowadzone przez ekspertów pozwolą Państwu na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu wprowadzenia artykułów spożywczych i przemysłowych na rynek Federacji Rosyjskiej oraz  istotnych w tym kontekście regulacji prawnych obowiązujących na terenie FR. Ponadto, konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń
i informacji na temat współpracy pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorcami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Uzupełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .   

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
w załączeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 654 73 73.

Organizatorami konferencji są:

 • Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

Program konferencji (pobierz plik)
Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została laureatem nagrody Najlepszego Partnera w Biznesie w kategorii "Wspieranie biznesu" w konkursie organizowanym przez Magazyn Ekonomiczny Home&Market.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończony został proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 31.08.2009 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom o możliwościach skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

 1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
 2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
 3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .