2009 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w dniach 28 – 29 października 2009 roku na Seminarium „Egzekwowanie praw własności intelektualnej i walka z piractwem” organizowane przez Urząd Patentowy RP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 19 października 2009 r. rusza organizowana przez Ministerstwo Środowiska akcja pt. "Praca na czysto". Jest skierowana do przedsiębiorców i ma pomagać kreować proekologiczny wizerunek prowadzonych przez nich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do lektury najnowszego biuletynu Krajowego Systemu Usług, który ukazuje się co miesiąc od czerwca 2009 r. Biuletyn KSU dotyczy działań podejmowanych przez Zespół ISW/PARP oraz ośrodki KSU na rzecz przedsiębiorców z sektora MSP oraz osób podejmujących działalność gospodarczą.

Warszawa, 26 października 2009 r.

Siedziba Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, wejście główne, piętro XII, Aula

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci zaprasza na konferencję podsumowującą wyniki projektu  „Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki”.

W trakcie konferencji, poza prezentacją wyników projektu, szczególny nacisk położony zostanie na wnioski dla przedsiębiorców, które płyną ze zrealizowanych badań. Pod dyskusję uczestników oraz ekspertów poddane zostaną również implikacje projektu dla programowania polityk i działań administracji publicznej.

W konferencji wystąpi gościnnie przedstawiciel Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów z prezentacją na temat wizji rozwoju kapitału intelektualnego przedstawionej w dokumencie  „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji poprzez wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i wysłanie go na podany w formularzu adres.

 

Program konferencji (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przypomina  przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą  o możliwości korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Konsultanci PK KSU udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi informacyjnej, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/268 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk; http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu

 

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach z przedstawicielami branży spożywczej z Kazachstanu, którzy przebywać będą w Polsce w dniach 20-25 października br.