2010 - I kwartał

Wydział promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie zaprasza do udziału w misji handlowej na Międzynarodową Wystawę Specjalistyczną "Węgiel Rosji i Górnictwo 2011", która odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2011 r. w Nowokuźniecku (Obwód Kiemierowski)

Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki uprzejmie informuje, że od sierpnia 2010 r. pod adresem http://innowacje.gov.pl funkcjonuje Baza wiedzy o nowych technologiach. Administratorem Bazy jest Ministerstwo Gospodarki.

więcej

10 maja br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, Warszawa) odbędzie się giełda kooperacyjna z przedstawicielami tureckich firm sektora budowlanego.

W latach 2010-2012, Akademia PARP wzbogaci swoją ofertę o czternaście nowych szkoleń internetowych – między innymi o tematyce podatkowej, szkolenia w formule blended learning, przeprowadzone zostaną też ciekawe kampanie środowiskowe i tematyczne.

Akademia PARP to „flagowy” projekt e-learningowy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, nakierowany na upowszechnianie dostępu do wiedzy biznesowej oraz do zdalnej edukacji wśród pracowników małych i średnich firm.

Akademia PARP zainaugurowała w 2006 roku. W internetowych szkoleniach Akademii wzięło udział ponad 80 tysięcy osób, co świadczy o spektakularnym sukcesie tego projektu. Szkolenia internetowe Akademii PARP zmieniają biznesową świadomość polskich przedsiębiorców i ich pracowników, certyfikaty Akademii PARP służą naszym absolwentom w ich karierze zawodowej.

Akademia PARP to portal edukacyjny (www.akademiaparp.gov.pl) z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu zarządzania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nad zawartością merytoryczną i aktualnością szkoleń Akademii PARP czuwają wysokiej klasy eksperci z zakresu zarządzania, z doświadczeniami akademickimi i biznesowymi.

Szkolenia Akademii PARP zostały opracowane głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, choć mogą z nich skorzystać również osoby nie będące pracownikami tego sektora. Szkolenia są praktyczne, treści teoretyczne przeplatają liczne studia przypadków, ćwiczenia i interaktywności.

W Akademii PARP można uzyskać certyfikaty, zaświadczające o ukończeniu szkoleń internetowych, pokazujące zaliczone moduły. To cenny ślad w zawodowej karierze – potwierdzenie nowych kompetencji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Taiwan External Trade Development Council  zaprasza serdecznie na kolejną edycję Targów Taipei Pack, które wraz z Targami Foodtech oraz Food Taipei odbędą się w stolicy Tajwanu w dniach 23-26 czerwca br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania nr 2/2010 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej