2010 - I kwartał

W dniu 8 marca odbywał się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie organizacji otoczenia biznesu, które prowadzą działalność inwestorską i tworzą warunki do inkubacji młodych firm w ramach działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

TVN CNBC zarejestrował zamieszanie i przepychanki siłowe w trakcie składania wniosków i przygotował materiał dyskredytujący Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wskazując, że PARP jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację i broni dostępu przedsiębiorcom do złożenia wniosku. Tymczasem w dniu 9 marca br. na stronie internetowej jednego z portali (w załączeniu zapis komunikatu) zostało opisane całe zdarzenie, jako zaplanowana prowokacja przedsiębiorcy, którą – uprzedzony o tym i świadomy faktu zaaranżowania całej sytuacji – reporter TNV CNBC nagrał.

okładkaPartner Przedsiębiorcy. Ogólnopolski Informator Krajowego systemu usług (KSU), zawiera informacje nt zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Usług oraz zakresu usług ośrodków świadczących usługi systemowe w ramach KSU.

więcej

okładkaPublikacja „Przedsiębiorco! Skorzystaj!”  zawiera szczegółowe informacje nt zasad korzystania z usług systemowych świadczonych przez organizacje zarejestrowane  w Krajowym Systemie Usług (KSU), a także dane teleadresowe ośrodków.

więcej

Konferencja  „Każdy pracownik jest ważny. Jak skutecznie dla rynku pracy wspierać rozwój zawodowy pracowników o niskich kwalifikacjach?” odbyła się 8 marca 2010 w Warszawie. Organizatorem i pomysłodawcą konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach konferencji po raz pierwszy swoją premierę miały wyniki reprezentatywnych badań pracowników o niskich kwalifikacjach zrealizowane na zlecenie PARP przez Pentor Research International oraz firmę Ecorys.

Badanie jest częścią projektu szkoleniowo-doradczego, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej pracowników o niskich kwalifikacjach i poprawa ich pozycji na rynku pracy.

Obok wyników badań zaprezentowane zostały doświadczenia psychologów, trenerów oraz praktyków działów HR. Pozwoliło to problematykę osób o niskich kwalifikacjach  pokazać zarówno z perspektywy społecznej, psychologicznej jak również biznesowej.. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje case study - projektów HR, realizowane przez firmy: RWE Polska, Pfleiderer Grajewo oraz Warsaw Airport Services.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Prezentowana tematyka skupiła grono blisko 100 uczestników: pracodawców, praktyków działów HR, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu, doradców zawodowych, dziennikarzy oraz przedstawicieli świata nauki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów konferencji:

  1. Jacek Szut: Kim są pracownicy o niskich kwalifikacjach? Prezentacja wyników badań. (pobierz plik)
  2. Jacek Szut/Iwona Kania: Jakie są potrzeby rozwojowe i kierunki szkoleń pracowników o niskich kwalifikacjach? (pobierz plik)
  3. Tomasz Jamroziak: Z perspektywy biznesu - praca z pracownikami o niskich kwalifikacjach. (pobierz plik)
  4. Beata Kita: Z perspektywy psychologa – praca z pracownikami o niskich kwalifikacjach. (pobierz plik)
  5. Ewa Górska: Z perspektywy praktyka - pracownicy o niskich kwalifikacjach w firmie RWE Polska. (pobierz plik)
  6. Przemysław Walczak: Z perspektywy praktyka – proces szkoleń pracowników o niskich kwalifikacjach w firmie Pfleiderer Grajewo. (pobierz plik)
  7. Magda Chmara – Łabędzka: Z perspektywy praktyka - pracownicy o niskich kwalifikacjach – problem czy szansa? Rozwój zawodowy pracowników o niskich kwalifikacjach w firmie Warsaw Airport Services. (pobierz plik)

W dniu 8 marca 2010 r. o godz. 13.39 na portalu wyborcza.biz został opublikowany artykuł zawierajacy nieprawdziwe informacje.

Wczoraj tj. poniedziałek 8 marca w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie odbywał się nabór wniosków na e-dotacje.

W tym dniu odbywał się nabór wniosków od przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu, którzy starają się o dofinansowanie w działaniu 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Wnioskodawcy mogą  otrzymać dofinansowanie na tzw. preinkubacje przedsiębiorstw czyli m.in. doradztwo biznesowe na etapie zakładania firmy oraz dofinansowanie na wejścia kapitałowe w nowozakładane projekty.

 W sprawie wnioskodawców, którzy wczoraj składali  wnioski informujemy, że w ciągu 20 min wszystkie osoby, które wczoraj zaplanowały złożenie wniosku tego dokonały. Niektóre z nich podziękowały za pośrednictwem poczty elektronicznej za sprawny przebieg przyjmowania wniosków przez PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, Ostatnie zmiany prawne oraz zmiany planowane – kodeks odpadowy", organizowanym przez ośrodek sieci Enteprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 22 marca 2010 r. w hotelu RadissonBlu w Warszawie, w sali konferencyjnej „Wiosna” w godz. 10:30 - 15:00.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 18 marca br., e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Rekrutacja zakończona.

 

Program (pobierz plik)

 

Ośrodek Enterprise Europe Network w Toruniu wspólnie z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów, ekspertów i specjalistów z branży wodno-kanalizacyjnej z województwa kujawsko-pomorskiego na Międzynarodową Giełdę Kooperacyjną podczas targów WOD-KAN, która odbędzie się 19 maja 2010 r. w Bydgoszczy.