2010 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej dla branży odnawialnych źródeł energii: przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych i in. Giełda odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2010 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie. Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora odnawialnych źródeł energii (przedsiębiorstw, instytutów badawczych, szkół wyższych i in.) działających w sektorach energii wiatrowej, energii słonecznej, energii wodnej, energii geotermalnej i biomasy. Udział w giełdzie jest bezpłatny. Przewidujemy udział ok. 150 firm z 11 krajów europejskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom o możliwościach skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi

Zgodnie z opublikowanymi wczoraj informacjami Banku Gospodarstwa Krajowego, który od stycznia przejął dokonywanie płatności beneficjentom wszystkich programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  jest na trzecim miejscu pod względem kwoty zleceń (prawie 160 mln złotych do 17 lutego) oraz na czwartym miejscu pod względem liczby zleceń (ponad 300 zleceń).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję "Każdy pracownik jest ważny. Jak skutecznie dla rynku pracy wspierać rozwój zawodowy pracowników o niskich kwalifikacjach?".

Konferencja odbędzie się 8 marca 2010 r. w siedzibie Rzeczpospolitej, w Warszawie.

Czy faktycznie każdy pracownik jest ważny?

Osoby o niskich kwalifikacjach charakteryzują się niską stopą zatrudnienia i są w największym stopniu zagrożeni wysokim bezrobociem. Ich sytuacja, w porównaniu z pracownikami średnio i wysoko wykwalifikowanymi, systematycznie pogarsza się.

Gdzie szukać przyczyn tego stanu rzeczy? Czy pracownicy o niskich kwalifikacjach są dla pracodawców mniej ważni?

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji w ramach której zaprezentowane zostaną najnowsze reprezentatywne wyniki badania pracowników o niskich kwalifikacjach na rynku polskim.

  • Kim są pracownicy o niskich kwalifikacjach i w jakich sektorach pracują?
  • Czy istnieje realna potrzeba ze strony biznesu i pracodawców do zmiany ich kwalifikacji?
  • Czy sami pracownicy są w stanie przedsięwziąć środki, które polepszą ich sytuację zawodową?

Na te pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci prezentując wyniki badań a przede wszystkim praktycy, przedstawiciele firm, które zatrudniają pracowników o niskich kwalifikacjach. Zapraszamy do poznania opinii i doświadczeń oraz projektów HR, kierowanych do pracowników o niskich kwalifikacjach.

 

Program konferencji (pobierz plik)

Zgłoszenie udziału w konferencji (pobierz plik DOC)

 

Konferencja jest konferencją bezpłatną. Do uczestnictwa w niej zapraszamy pracodawców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu, doradców zawodowych, dziennikarzy oraz przedstawicieli świata nauki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Polska dla rodziny – rodzina dla Polski, która odbędzie się w dnaich 9 - 10 marca 2010 r. w Warszawie.

Szanowni Państwo,

sprawozdawczość statystyczna jest podstawowym elementem poznania stanu gospodarki narodowej. W związku ze wzrostem roli sektora mikroprzedsiębiorstw  (podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 osób) w gospodarce wzrasta także zapotrzebowanie na dane opisujące jego strukturę oraz zachodzące w nim zmiany.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza istotnych informacji o procesach zachodzących w sektorze mikroprzedsiębiorstw poprzez coroczne, reprezentacyjne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw realizowane za pomocą sprawozdania SP-3 (Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2009 - zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. Dz. U. Nr 221, poz. 1436).
Badanie to w skali całego kraju realizuje Urząd Statystyczny w Łodzi.

Termin przekazania sprawozdania upływa z dniem 16 marca 2010 roku.

Wszelkie informacje na temat badania dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: www.stat.gov.pl.

W przypadku otrzymania przez Państwa zawiadomienia o obowiązku złożenia ww. sprawozdania zwracamy się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w badaniu.

Podstawową formą zbierania danych od 2009 roku jest forma elektroniczna poprzez Portal Sprawozdawczy GUS, do skorzystania z której Państwa zachęcamy (http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi