5 lutego 2010

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

 

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” (sala A)

ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

logotypy POKL

więcej

3 lutego 2010

Giełda kooperacyjna BE2WEEN@SMAGUA 2010, która obędzie się w dniach 2-3 marca br. w Saragossie jest imprezą towarzyszącą jednym z największych targów poświęconych szeroko rozumianej branży związanej z technologią, wykorzystaniem i zastosowaniem wody oraz systemami nawadniania. Współorganizatorem giełdy jest ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2 lutego 2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”

 

Więcej informacji (pobierz plik PDF)

2 lutego 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) zapraszają do uczestnictwa w IV-tej Międzynarodowej Wystawie Rolno-Spożywczej - AGRINEX EXPO 2010, która pod patronatem Ministra Rolnictwa Republiki Indonezji odbędzie się w dniach 12-14 marca 2010 r. w Dżakarcie.

1 lutego 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

29 stycznia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci informuje, że w dniach 30-31 stycznia 2010 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do stron internetowych Agencji. Za utrudnienia przepraszamy.

26 stycznia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci informuje, że rozpoczęła się II edycja konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które dzięki zaangażowaniu na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają  najbliższą rzeczywistość.