2010 - I kwartał

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

 

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” (sala A)

ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

logotypy POKL

więcej

Giełda kooperacyjna BE2WEEN@SMAGUA 2010, która obędzie się w dniach 2-3 marca br. w Saragossie jest imprezą towarzyszącą jednym z największych targów poświęconych szeroko rozumianej branży związanej z technologią, wykorzystaniem i zastosowaniem wody oraz systemami nawadniania. Współorganizatorem giełdy jest ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”

 

Więcej informacji (pobierz plik PDF)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) zapraszają do uczestnictwa w IV-tej Międzynarodowej Wystawie Rolno-Spożywczej - AGRINEX EXPO 2010, która pod patronatem Ministra Rolnictwa Republiki Indonezji odbędzie się w dniach 12-14 marca 2010 r. w Dżakarcie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi .

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci informuje, że w dniach 30-31 stycznia 2010 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do stron internetowych Agencji. Za utrudnienia przepraszamy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci informuje, że rozpoczęła się II edycja konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które dzięki zaangażowaniu na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają  najbliższą rzeczywistość.