2010 - I kwartał

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z ośrodkiem Enterprise Europe Network Catalonia-ACC1Ó oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Madrycie, mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2010 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Komisji Europejskiej zachęca do wzięcia udziału w konkursie European Entrepreneurship Video Award 2010.

Komisja Europejska zachęca przedsiębiorczych miłośników filmu by udowodnili swoją kreatywność i umiejętności poprzez produkcję krótkiego filmu, który udzieli odpowiedzi na następujące pytania: Co to jest przedsiębiorczość i o co w tym wszystkim chodzi? Co może zachęcić ludzi do stania się przedsiębiorcami? Jak  przeciwdziałać stereotypom i oferować nowe wizje przedsiębiorczości?

Komisja Europejska przyzna nagrody w trzech kategoriach:

    - "Przedsiębiorczość - inny sposób życia"
    - "Przedsiębiorczość - wyzwania i korzyści"
    - "Przedsiębiorczość - droga do przyszłości"

 

Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji „Znaczenie Firm Rodzinnych dla polskiej gospodarki”.

Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki i mają znaczący udział w ramach sektora MMSP. Istnieją na polskim rynku od zawsze jednak sytuacja polityczna spowodowała, że ich prawdziwe odrodzenie związane jest z przemianami politycznymi roku 1989. Z tego też powodu o wzroście świadomości firm rodzinnych, o ich znaczeniu dla gospodarki zaczyna się mówić dopiero w ostatnich latach.

Do tej pory dyskusję oraz prowadzenie działań dedykowanych biznesowi rodzinnemu w Polsce utrudniał brak szeroko zakrojonych badań poświęconych biznesowi rodzinnemu.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest największe jak do tej pory w Polsce „Badanie firm rodzinnych” zrealizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.1.3), przeprowadzone przez Pentor Research International. Badanie jest częścią pilotażowego projektu szkoleniowo – doradczego dedykowanego firmom rodzinnym i realizowanego  we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną po raz pierwszy wyniki badań dotyczących Firm Rodzinnych. Konferencja „Znaczenie Firm Rodzinnych dla polskiej gospodarki” odbędzie się 29 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Program konferencji (pobierz plik)

  • Dowiedz się jakie znaczenie mają firmy rodzinne dla polskiej gospodarki.
  • Poznaj wyniki badań dotyczące ich modeli działania i sektorów w jakich funkcjonują!
  • Sprawdź jak praca w firmach rodzinnych postrzegana jest przez samych pracowników a jak przez pracodawców właścicieli?
  • Poznaj opinię praktyków – przedstawicieli firm rodzinnych.

Konferencja „Znaczenie Firm Rodzinnych dla polskiej gospodarki” jest konferencją bezpłatną. Do uczestnictwa w niej zapraszamy pracowników, pracodawców, dziennikarzy oraz przedstawicieli świata nauki.

Zgłoszenie udziału w konferencji (pobierz plik)

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła składanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego systemu płatności, wynikającego ze znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych. Pierwsze zlecenia płatności zgodne z nowym systemem, dotyczące PO RPW, przesłane zostały przez PARP do BGK w dniu 14 stycznia 2010 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała w dniu 14 stycznia nagrodę Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - Złotego Flipcharta w uznaniu za zaangażowanie PARP na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w Polsce oraz  wsparcie dla rozwoju branży szkoleniowej. Nagrodę odebrała w imieniu Agencji Pani Agnieszka Rybińska, Zastępca Prezesa oraz Wojciech Szajnar, Dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych podczas konferencji podsumowującej 5-lecie działalności Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. PARP jest instytucją, która w ramach perspektywy finansowej 2004-2007 była odpowiedzialna za wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, a w obecnej perspektywie – 2007-2013 odpowiada za 5 działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.

więcej