2010 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do współpracy w charakterze eksperta ds. weryfikacji materiałów szkoleniowych.

PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt szkoleniowo-doradczy pt. „Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem”. Celem ogólnym usługi jest zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców w zakresie uwzględnienia kwestii środowiskowych w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz funkcjonowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych działań tego projektu jest usługa szkoleniowo-doradcza. Jej wykonawca będzie systematycznie przygotowywał pakiety szkoleniowe, które składać się będą z:

1)      programów warsztatów zawierających informacje nt.:

  1. podziału na sesje warsztatowe (zamknięte bloki tematyczne),
  2. czasu trwania każdej sesji,
  3. narzędzi i metod wykorzystywanych w czasie trwania poszczególnych sesji,
  4. szczegółowych celów, jakie w ramach każdej sesji mają zostać osiągnięte,

2)      materiałów warsztatowych składających się z:

  1. wydruku prezentacji,
  2. rozwinięcia zagadnień poruszanych na sesjach,
  3. opisu ćwiczeń,
  4. zbioru pytań testowych. 

 

Jeden pakiet zawiera około 60 stron.

Ocena ww. pakietów odbywać się będzie w oparciu o listę sprawdzającą, która stanowi zał. nr 1 do załączonego wzoru umowy. We wzorze umowy znajdują się również informacje nt. wszystkich wymagań związanych z oceną oraz system dokonywania płatności.

Na chwilę obecną nie można określić ilości pakietów szkoleniowych do weryfikacji. Ich ilość i zakres merytoryczny będzie uzależniony od, przygotowywanej przez wykonawcę dla każdego przedsiębiorstwa, analizy potrzeb z zakresu zarządzania środowiskiem. Tak więc nie jest to jednorazowa weryfikacja lecz propozycja współpracy przez dłuższy czas.

Wstępna lista tematów załączona jest poniżej.

W przypadku zainteresowania ww. propozycją bardzo proszę o przesłanie swojego CV
oraz przedstawienie oferty cenowej (cena brutto za weryfikowanie jednego pakietu) do
07.07.2010 roku do godziny 16:00 (środa) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy wyborze eksperta wzięte będą pod uwagę następujące czynniki:

- doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska,

- doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony środowiska,

- zaoferowana cena

- możliwość wystawiania faktur VAT.

Lista sprawdzająca (pobierz plik)

Tematy szkoleniowe (pobierz plik)

Umowa (pobierz plik)

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnej giełdzie kooperacyjnej BE2WEEN@RWM 2010 skierowanej do przedstawicieli sektorów recyklingu i gospodarki odpadami, która obędzie się w dniach 14-15 września 2010 w Birmingham (Wielka Brytania).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do spotkań z konsultantami Punktów Konsultacyjnych  KSU podczas cyklu  pikników „Lata z Radiem” organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polskim Radiem S.A.

Tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2010” i nagrodę główną w wysokości 40 000 zł zdobyła firma Centrum Badań DNA z Poznania, która pokonała blisko 200 tegorocznych rywali. Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny brał udział w pracach kapituły konkursu.

 

więcej

Powiększyło się grono laureatów Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Zwycięzcy Konkursu 23 czerwca 2010r. otrzymali w Warszawie nagrody i wyróżnienia z rąk Pani Grażyny Henclewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki reprezentującej Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka oraz Pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak – Prezesa PARP, Przewodniczącej Kapituły Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Kapituła Konkursu przyznała 4 nagrody główne oraz 6 wyróżnień. Organizatorem Konkursu, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu dzisiejszym  (23-06-2010) serwer https://bazy.parp.gov.pl będzie niedostępny w godzinach 17:00 – 21:00 z powodu prac serwisowych. Wobec czego nie będzie możliwe korzystanie z generatorów wniosków dostępnych pod tym adresem.

więcej

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z ośrodkiem w Turku (Finlandia), mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej Subcontracting B2B Matchmaking, która odbędzie się 23 września 2010 r.  Giełda zostanie zorganizowana w fińskim Tampere, na terenie Międzynarodowych Targów Podwykonawców ALIHANKINTA 2010.