2010 - II kwartał

Już przed godziną otwarcia, przed wejściem do Pawilonu Polski gromadzą się setki osób, pragnących zapoznać się z polską ekspozycją na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. W pierwszych dwóch dniach trwania Wystawy, Pawilon Polski odwiedziło około 14 tysięcy Chińczyków.

Pytani o powody zainteresowania naszym Pawilonem, opuszczający ekspozycję najczęściej mówią o atrakcyjności architektonicznej bryły naszego Pawilonu, przypominającego zgięta kartkę papieru z popularnym, zakorzenionym także w chińskiej tradycji, motywem wycinanki ludowej.

Ekspozycja wewnętrzna Pawilonu, prezentacje zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, wzbudzają zachwyt zwiedzających. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się także projekcja filmu Tomasza Bagińskiego pt. Animowana Historia Polski. Ta ośmiominutowa produkcja, zrealizowana w wersji trójwymiarowej, w dynamiczny i artystyczny sposób pokazuje dwutysięczna historię naszego kraju. Projekcja filmu odbywa się każdorazowo przy szczelnie wypełnionej sali kinowej Pawilonu. Pozostałe filmy, przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, specjalnie z myślą o szanghajskim EXPO (film o polskich migracjach, film o polskiej gospodarce), również spotykają się z żywymi reakcjami widzów. Podoba się - szczególnie dzieciom – interaktywny smok, przemawiający do zwiedzających w języku chińskim.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także wystawa nowoczesnego polskiego designu, zorganizowana przez warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

 

W dniach 1-31 maja 2010 w Pawilonie Polski na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju trwać będzie Wystawa pn. Wartość Dodana – Światowe Wzornictwo z Polski. Organizatorem Wystawy jest Warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wystawa, w formie pokazu obiektów oraz oryginalnych prezentacji multimedialnych, przedstawia najlepsze produkty polskich projektantów w siedmiu działach tematycznych, które identyfikują mocne strony polskiego wzornictwa i jego konteksty. Te działy to: Rodzimość, Potencjał Przemysłu, Estetyka, Inżynieria, Projektowanie uniwersalne, Ergonomia, Technologie cyfrowe. Wystawa ukazuje potencjał polskiej myśli projektowej w obszarze zarówno produktów jak usług oraz możliwości ich wytwarzania.  Odpowiada też na pytania: czym jest dzisiaj wzornictwo? Jakich wartości dodanych poszukujemy w produktach? Jakie korzyści daje firmie stosowanie wzornictwa i współpraca z projektantami? dlaczego polskie wzornictwo jest światowe i co to znaczy?

Celem Wystawy jest promocja polskiego współczesnego wzornictwa na rynku chińskim, potencjału polskiej myśli projektowej i polskiego przemysłu, a także zainteresowanie polskim wzornictwem jak największej liczby osób decyzyjnych i odpowiedzialnych za współpracę w zakresie wzornictwa, zarówno po stronie chińskiej, jak i polskiej.

W czasie trwania wystawy „Wartość Dodana” zorganizowane zostaną trzy jednodniowe seminaria, których celem będzie pokazanie nowoczesnej polskiej gospodarki oraz polskich metropolii, rozwijających się w oparciu o design i branże kreatywne, promowanie wzrostu konkurencyjności firm poprzez wzornictwo na podstawie dobrych praktyk z firm polskich, zaprezentowanie dorobku oraz warsztatu twórczego uznanych polskich projektantów wzornictwa przemysłowego oraz umożliwienie nawiązywania współpracy między chińskim i polskim biznesem dzięki wykorzystaniu potencjału wzornictwa przemysłowego.

Przedmiotem pierwszego cyklu seminariów, pod nazwą Wartość Dodana Wzornictwa będzie praktyczne przedstawienie uczestnikom wartości dodanej wzornictwa dla rozwoju konkurencyjnych produktów i usług, dla budowania marek oraz znaczenia ergonomii dla „user experience”, w tym m.in.: prezentacja modelowego programu stymulowania współpracy przedsiębiorstw i studio projektowych Zaprojektuj Swój Zysk oraz studium przypadku współpracy firmy, doradcy i projektanta.

Drugie seminarium poświęcone zostanie problematyce edukacji kadr dla przemysłów kreatywnych. Podczas tego seminarium zaprezentowane zostaną cenne dla przedsiębiorców informacje nt. możliwości podnoszenia kwalifikacji zarządzania wzornictwem dla kadry menadżerskiej i projektantów, m.in. z wykorzystaniem e-learningu czy portalu internetowego, oraz studia podyplomowe jako uniwersalna forma kształcenia menedżerów niezależnie od narodowości czy specjalizacji, a także słownik projektantów on-line jako modelowe narzędzie zarządzania wiedzą oraz sposób na promowanie kompetencji polskich projektantów wzornictwa przemysłowego wśród chińskich przedsiębiorców.

Trzecie seminarium zatytułowane Kreatywne Polskie Miasto dotyczyć będzie prezentacji wybranego miasta w Polsce, które kreatywnie i dynamicznie rozwija się m.in. dzięki innowacjom i inwestycji we wzornictwo, oferując wysoką jakość życia mieszkańcom oraz warunki dla rozwoju nowoczesnych branż gospodarki, w tym m.in.: strategia rozwoju miasta oparta o przemysły kreatywne, prowadzone we współpracy z samorządem programy upowszechniania wzornictwa i branż kreatywnych.

Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia Pawilonu Polski.

 

* * *

EXPO 2010 w Szanghaju w Chinach to największa i najbardziej spektakularna Wystawa Światowa w historii. Udział w niej bierze prawie 250 krajów i organizacji międzynarodowych. Organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby 70 milionów zwiedzających, wśród których ok. 95% będą stanowili Chińczycy, natomiast ok. 5%, czyli 3,5 miliona - goście ze świata. Według szacunku Organizatorów, średni czas pobytu na EXPO będzie wynosił 3 dni, co pozwoli zwiedzającym na dość dokładne zapoznanie się z Wystawą. Tereny wystawowe EXPO o powierzchni 5,28 km2 mieszczą się na terenach dawnej dzielnicy stoczniowej, w pobliżu najnowszej i najprężniej rozwijającej się dzielnicy Pudong - centrum biznesowego Szanghaju.

W dniu 1 maja 2010 roku, na terenach Światowej Wystawy EXPO 2010  Szanghaju, z udziałem  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pana Rafała Baniaka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO, Pana Sławomira Majmana, Wiceprezesa Chińskiej Federacji Przemysłu i Handlu, Pana Jin Jiang oraz Zastępcy Dyrektora Biura EXPO, Pana Wang Xiu Bao, odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Pawilonu Polski. 

więcej

Już w sobotę rusza największa w historii Światowa Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju. Wiceminister Gospodarki Rafał Baniak otworzy Pawilon Polski.

więcej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP zapraszają 11 maja br. na warsztaty dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w europejskich projektach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia.

W imieniu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy zespoły badawcze publicznych jednostek naukowych o profilu technicznym, przyrodniczym i medycznym z całego kraju do wzięcia udziału w Targach Innowacji WIPRO 2010 „Wiedza-Innowacyjność-Rozwój", które odbędą się w dniach 16-17 czerwca 2010 r. na terenach Uniwersytetu w Fordonie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w  giełdzie kooperacyjnej dla firm z branży odnawialnych źródeł energii. Giełda odbędzie się 1 czerwca 2010 r. w Århus na Jutlandii i towarzyszyć będzie seminarium na temat możliwości inwestowania przez firmy duńskie w sektorze energii odnawialnej w Polsce.
Udział w seminarium i giełdzie jest bezpłatny.