30 kwietnia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w  giełdzie kooperacyjnej dla firm z branży odnawialnych źródeł energii. Giełda odbędzie się 1 czerwca 2010 r. w Århus na Jutlandii i towarzyszyć będzie seminarium na temat możliwości inwestowania przez firmy duńskie w sektorze energii odnawialnej w Polsce.
Udział w seminarium i giełdzie jest bezpłatny.

29 kwietnia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję podsumowującą projekt badawczy pt.: „Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”, która odbędzie się dnia 10 maja 2010 r.
w Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Celem projektu badawczego była identyfikacja postaw, wiedzy i planów przedsiębiorców sektora MSP w zakresie zarządzania strategicznego i procesów inwestycyjnych w firmie z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej.

Na konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 

1. Jak światowy kryzys ekonomiczny  wpłynął na funkcjonowanie polskich MŚP?

2. Jaki wpływ na działalność przedsiębiorstw MŚP miała / ma polityka państwa?

3. Jaka jest obecna (w okresie wychodzenia z kryzysu) kondycja sektora MŚP?

4. Jaka powinna być polityka państwa wobec MŚP aby poprawiać kondycję ekonomiczną i perspektywy rozwoju sektora?

 

W konferencji uczestniczyć będą przedsiębiorcy z sektora MSP, przedstawiciele otoczenia biznesu oraz administracji publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółowym Programem oraz prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.pentor.pl/konferencja.xml

28 kwietnia 2010

Rozpoczynają się szkolenia w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców – Telepraca II

Czy i jak wprowadzać telepracę w przedsiębiorstwie? Czy telepraca to przyszłość firm i pracowników? Czy i jakie korzyści może odnieść pracodawca stosując tę formę zatrudnienia? Na te i inne pytania będą odpowiadali podczas szkoleń dla firm trenerzy i doradcy, realizujący na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców – Telepraca II”.

Zapraszamy na stronę www.telepraca.gov.pl, na której znajdują się szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniach, porady ekspertów, pigułki wiedzy i formularze zgłoszeniowe.  

Projekt „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców – Telepraca II” to szyte na miarę narzędzie dedykowane firmom małym i średnim, które chciałyby wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie telepracę. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do każdego przedsiębiorstwa, doradcy będą podpowiadać jakie obszary funkcjonowania danej firmy można realizować na zasadzie telepracy, jakie predyspozycje i cechy muszą mieć pracownicy pracujący w tej formie, jak zarządzać wirtualnym zespołem pracowników, jak powierzać zadania i weryfikować ich realizację i oczywiście jakie konkretne korzyści będzie miała firma z zastosowania telepracy.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a więc koszty szkoleń i doradztwa są minimalne!

Zapraszamy na szkolenia już dziś aby telepraca stała się przyszłością także Twojej firmy!

23 kwietnia 2010

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału czacie internetowym "Bon na innowacje - Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi”. Na pytania beneficjentów będą odpowiadać eksperci Zespołu Innowacji i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

21 kwietnia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała projekt programu Wsparcie na uzyskanie grantu, którego celem będzie dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program będzie skierowany do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy międzynarodowego projektu innowacyjnego albo występują w takim projekcie jako partner, oraz uzyskali pozytywną ocenę formalną tego wniosku.

20 kwietnia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że pomiędzy 8 a 10 czerwca ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP planuje zorganizować spotkania biznesowe polskich i izraelskich przedsiębiorców branży elektronicznej i elektrycznej. Giełda kooperacyjna została pomyślana jako impreza towarzysząca XXI Międzynarodowym Targom Inżynierii Elektrycznej RAX w Izraelu, które odbywać się będą w Tel Awiwe od 8 do 10 czerwca.

19 kwietnia 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach.

 

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  1. planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki usłudze audytu technologicznego wykonanego przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów,
  2. łatwiejszego wdrożenia – dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. Państwa firma ma wsparcie najlepszych ekspertów o różnych specjalizacjach – technicznych, menedżerskich, prawniczych itd.,
  3. niższych kosztów – usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne dzięki projektowi PARP i dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Usługi innowacyjne świadczone są przed ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi