2010 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

 

więcej

Komisja Europejska planuje wprowadzenie Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). Polska, która uczestniczy we wstępnym programie ETV, ma wskazać dwa priorytetowe obszary technologii przyjaznych dla środowiska. Zgłoś swoją opinię.

Działające od 1 września 2008 r., wspierane przez  PARP Punkty Konsultacyjne KSU, wykonały prawie 113 tys. usług informacyjnych dla ponad 100 tys. klientów poszukujących informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W  Punktach Konsultacyjnych KSU zainteresowane osoby bądź firmy mogą uzyskać bezpłatną usługę informacyjną, której zakres obejmuje udzielanie informacji o:

a. administracyjno-prawnych aspektach rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej,

b. dostępnych programach pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej,

c. zasadach i warunkach ubiegania się o pomoc publiczną.

Każdy może skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, w 111 Punktach Konsultacyjnych KSU funkcjonujących na terenie całego kraju. Do Punktów Konsultacyjnych KSU zapraszamy zwłaszcza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby uzyskać bezpłatną usługę informacyjną, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/268 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego KSU i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.

Więcej informacji o Krajowym Systemie Usług i Punktach Konsultacyjnych KSU - http://ksu.parp.gov.pl

Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK KSU są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polską Izbą Firm Szkoleniowych zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne „Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące konkursu otwartego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL”.

Spotkanie poprowadzą konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU oraz przedstawiciel PARP.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniu 15 czerwca br. w godz. 11.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów i udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 022-692 15 22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego PO KL planuje przeprowadzenie badania na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce.

Do treści zapytania ofertowego dodano następujący zapis:

"Efekt niniejszego zamówienia może stanowić podstawę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia planowanego do realizacji przez Zamawiającego."

Zmieniono również zapisy przypisu nr 2 na str 4.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą termin składania ofert przesunięto na 24 czerwca 2010 (do godziny 16.00).

 

Poniżej znajduje się treść zapytania ofertowego oraz wzór umowy.

Dorota Węcławska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Przedsiębiorczości Sekcja Badań i Analiz
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

(022) 432 85 51

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zapytanie ofertowe (pobierz plik)

Wzór umowy (pobierz plik)

W dniach 10 - 12 czerwca br. Odbędzie się I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarczego w Szczecinie. Jego celem jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców i naukowców z całej Polski z partnerami z Chin.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce”.  Celem badania jest poznanie stanu klastrów działających w Polsce, a także pozyskanie danych do aktualizacji bazy klastrów tj. Interaktywnej Mapy Klastrów. Analiza pozyskanych danych pozwoli na opracowanie indywidualnych rekomendacji dla każdego przebadanego klastra. Będzie również cennym źródłem informacji przy tworzeniu nowych form wsparcia klastrów oraz  kreowaniu polityki klastrowej.

Zapraszamy przedstawicieli wytypowanych klastrów do aktywnego udziału w badaniu.”  

 Strona projektu (link)