2010 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem monitoringu rynku pracy, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy. Wyniki pierwszej edycji badań zaprezentowane zostaną podczas seminariów regionalnych, które odbędą się 15 września 2011 w Katowicach i 22 września 2011 w Poznaniu.

Seminaria regionalne adresowane są do przedstawicieli działów HR, osób podejmujących decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w firmach oraz do przedstawicieli administracji w regionach. Wystąpienia podczas seminariów przygotowane zostały pod kątem potrzeb i problemów z jakimi aktualnie zmagają się przedstawiciele działów personalnych i osoby podejmujące decyzje związane z regionalnym rynkiem pracy. Tematy poruszone w ramach seminariów dadzą odpowiedź na pytania: Jakich pracowników potrzebują aktualnie pracodawcy? Jakie wymagania stawiają potencjalnym kandydatom? Gdzie i jak poszukiwani są pracownicy? Jakie narzędzia rekrutacji wykorzystują firmy? Jak wygląda regionalny rynek szkoleń?

Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w seminariach jest bezpłatny. Niezbędne jest dokonanie rejestracji na stronie www.bkl.parp.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona. Więcej o konferencji na stronie www.bkl.parp.gov.pl

Dnia 11 października 2010 r. w Hotelu MDM, przy Pl. Konstytucji 1 w Warszawie odbędzie się seminarium eksperckie pt.: „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”, będące podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem seminarium jest przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami środowisk naukowych na temat prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej, możliwości rozwoju w niszy oraz  uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Podczas seminarium przedstawione zostaną zarówno wyniki przeprowadzonego badania, jak również zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk polskich mikroprzedsiębiorstw, które działają w oparciu o strategię niszy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium! Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:

http://www.badania-rynku.pl/

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić do uczestnictwa w spotkaniach z firmami hiszpańskimi z regionu Kastylia-La Mancha. Spotkania odbędą się 26 października 2010 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (ul. Pańska 81/83).

Nowe usługi pilotażowe oraz wparcie dla przedsiębiorców ze strony KSU były tematem konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 27 września 2010 r., w siedzibie PARP.

W konferencji wzięła udział Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP oraz Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Zespołu ISW.

więcej

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych.

Entertprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Tajwan Trade Centre zapraszają przedsiębiorców do udziału Międzynarodowych Targach Elektronicznych, które odbędą się w Tajpej, w dniach 10-14 października 2010 r.

21 września 2010 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom współpracy badawczo-rozwojowej z firmami izraelskimi, w szczególności warunkom udziału w pierwszym polsko-izraelskim konkursie na projekty B+R, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy na komercyjne zastosowanie.