2010 - III kwartał

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje w Łodzi bezpłatne szkolenie pt.: Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network.

więcej

W dniu 27 sierpnia 2010 roku w siedzibie Politechniki Lubelskiej została podpisana umowa na dofinansowanie projektu PO RPW 1.1-4 pn. „Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy eksperta do przeprowadzenia jednodniowego szkolenia z podstaw prawa budowlanego dla pracowników PARP oraz partnerów regionalnych PARP - Regionalnych Instytucji Finansujących.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w debacie on – line.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do spotkań z konsultantami Punktów Konsultacyjnych  KSU podczas cyklu  pikników „Lata z Radiem” organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polskim Radiem S.A.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnych spotkaniach regionalnych skierowanych do menedżerów sektora małych i średnich przedsiębiorstw  zainteresowanych tematyką innowacyjności, w szczególności zagadnieniami ekoinnowacji i nowego podejścia do zamówień publicznych. W spotkaniach wezmą udział polscy i brytyjscy eksperci.

więcej