2010 - III kwartał

Dnia 14 lipca 2010 r. w Hotelu Kyriad Prestige, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się seminarium eksperckie pt.: „Organizacja Inteligentna: Oaza czy Fatamorgana Polskiej Przedsiębiorczości”, będące podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez firmę PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Celem seminarium jest przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami środowisk naukowych nt. wpływu rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
w świetle wyników przeprowadzonego badania pt. „Inteligentne Organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”. 

W pierwszym bloku spotkania zostaną przybliżone zagraniczne doświadczenia w zakresie zarządzania wiedzą i rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom oraz wyniki pionierskiego badania zrealizowanego w tym obszarze w Polsce. 

Kolejne bloki spotkania poświęcone będą szczegółowym aspektom badania:

  • wpływie rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom na konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw,
  • barierom stosowania rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom w polskich przedsiębiorstwach.

W trakcie obydwu bloków w pierwszej kolejności będą komentowane przez zaproszonych ekspertów wyniki i rekomendacje dotyczące omawianego obszaru, wynikające ze zrealizowanego badania. Następnie rozpocznie się dyskusja ze wszystkimi uczestnikami nt. wpływu i barier w stosowaniu ww. rozwiązań, która pomoże wskazać kierunki właściwej polityki państwa w zakresie wspierania metodyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium! Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:

http://www.psdb.com.pl/aktualnosc/seminarium_organizacje_inteligentne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na stronach internetowych Krajowego Systemu Usług (KSU)  jest już dostępny Biuletyn KSU nr 6/2010. W najnowszym numerze Biuletynu znajdą Państwo m.in.:  informacje nt. rozstrzygnięcia konkursu „Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP” i wyboru wykonawcy Strategii Promocyjnej KSU oraz zaplanowanych działań promocyjnych, wywiad z Panem Ryszardem Janiszewskim, Prezesem Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej nt. porozumienia zawartego pomiędzy PARP i funduszami pożyczkowymi oraz udziału funduszy pożyczkowych w zapewnianych przez PARP szkoleniach, doradztwie i informowaniu, bieżące informacje z ośrodków KSU  i wiele innych, ciekawych artykułów. Biuletyn KSU jest przygotowywany przez PARP we współpracy z ośrodkami KSU. Kolejny numer Biuletynu KSU  już 31 lipca br.

Biuletyn na stronach KSU (link)