2010 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy eksperta do przeprowadzenia szkolenia z form prowadzenia działalności gospodarczej dla pracowników PARP oraz partnerów regionalnych PARP - Regionalnych Instytucji Finansujących. Kontrakt będzie miał formę umowy o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

 

PARP w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka we współpracy z RIF  wdraża następujące działania:

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac

Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Do zadań Regionalnych Instytucji Finansujących należy:

 • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
 • obsługa administracyjna wdrażanych programów w tym ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie i aneksowanie umów, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrole projektów, 
 •  współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
 • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

 

Program szkolenia powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

 • Charakterystyka poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Przesłanki warunkujące wybór danego typu działalności;
 • Kroki zakładania działalności gospodarczej;
 • Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Przekształcenia, przejęcia itp.;
 • Spółki powiązane, spółki zależne (sposób oceny zależności przedsiębiorstw);
 • Reprezentacja Beneficjenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi, w tym zaciąganie zobowiązań poszczególnych podmiotów gospodarczych;
 • Zasady i rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu gospodarczego;
 • Zasady zawierania umów o pracę/zlecenia z członkami zarządu będących jednocześnie udziałowcami spółki;
 • Zawieszenie działalności.

 

Planowany czas szkolenia 4-5 godz. W programie szkolenia należy uwzględnić przerwę kawową.

Planowany termin szkolenia – początek października.

 

W przypadku zainteresowania propozycją prosimy o przesłanie do dnia 22 września br. oferty szkolenia wraz z podaniem ceny. Do oferty prosimy załączyć CV.

Przy wyborze trenera zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:

     doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i prowadzenia szkoleń nt. form prowadzenia działalności gospodarczej,

     zaoferowana cena.

 

Oferty na przeprowadzenie szkolenia należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy eksperta do przeprowadzenia szkolenia z form prowadzenia działalności gospodarczej dla pracowników PARP oraz partnerów regionalnych PARP - Regionalnych Instytucji Finansujących. Kontrakt będzie miał formę umowy o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

 

PARP w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka we współpracy z RIF  wdraża następujące działania:

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac

Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Do zadań Regionalnych Instytucji Finansujących należy:

        udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,

        obsługa administracyjna wdrażanych programów w tym ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie i aneksowanie umów, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrole projektów,  

        współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,

        sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,

        prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

 

Program szkolenia powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

        Charakterystyka poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej;

        Przesłanki warunkujące wybór danego typu działalności;

        Kroki zakładania działalności gospodarczej;

        Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej;

        Przekształcenia, przejęcia itp.;

        Spółki powiązane, spółki zależne (sposób oceny zależności przedsiębiorstw);

        Reprezentacja Beneficjenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi, w tym zaciąganie zobowiązań poszczególnych podmiotów gospodarczych;

        Zasady i rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu gospodarczego;

        Zasady zawierania umów o pracę/zlecenia z członkami zarządu będących jednocześnie udziałowcami spółki;

        Zawieszenie działalności.

 

Planowany czas szkolenia 4-5 godz. W programie szkolenia należy uwzględnić przerwę kawową.

Planowany termin szkolenia – początek października.

 

W przypadku zainteresowania propozycją prosimy o przesłanie do dnia 22 września br. oferty szkolenia wraz z podaniem ceny. Do oferty prosimy załączyć CV.

Przy wyborze trenera zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:

     doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i prowadzenia szkoleń nt. form prowadzenia działalności gospodarczej,

     zaoferowana cena.

 

Oferty na przeprowadzenie szkolenia należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co przedsiębiorcy znajdą w najnowszej publikacji PARP dotyczącej B2B?

- Publikacja „Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT” skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MSP oraz osób odpowiedzialnych za rozwój strategii biznesowej przedsiębiorstw.  Głównym założeniem publikacji jest przedstawienie metod i technologii informatycznych, które można wykorzystać do wsparcia realizacji procesów biznesowych w firmach. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu technologii ICT przedsiębiorstwa MSP mają szansę na optymalizację własnych procesów biznesowych i utrzymanie innowacyjności firmy, a w efekcie zachowanie konkurencyjności na wysoce dynamicznym rynku– mówi dr Marcin Kraska z Instytutu Logistyki i Magazynowania, który dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stworzył publikację.

Aby rozpocząć analizę technologii wykorzystywanych w usługach B2B, należy najpierw zrozumieć samo pojęcie usług B2B. B2B oznacza “business-to-business”, czyli wszelkiego rodzaju interakcje między przedsiębiorcami dla realizacji ich celów biznesowych. Lista różnych interakcji między przedsiębiorcami jest ograniczona tylko przez wyobraźnię przedsiębiorców, co w połączeniu z różnorodnością oferowanych systemów informatycznych oraz zmianami społecznościowymi (np. coraz większa liczba wolnych zawodów, samozatrudnionych) sprawia, że powoli zaciera się różnica między systemami dedykowanymi dla biznesu a tymi dostępnymi dla ogółu. Przykładem mogą być np. systemy aukcyjne i przetargowe, systemy społecznościowe, czy zwykła aplikacja e-mail.

Wczesne informatyczne systemy B2B pojawiły się zanim jeszcze powstał Internet. W tradycyjnym podejściu (on-premises) do informatyzacji przedsiębiorstwa (świadczenia usług informatycznych w i poza przedsiębiorstwem), zakładano, że konkretne oprogramowanie przedsiębiorstwa jest instalowane na sprzęcie IT zainstalowanym w przedsiębiorstwie i udostępniane konkretnym użytkownikom. Aplikacje te zwykle były dostarczane w postaci wykonywalnej na lokalnym komputerze, z własnym interfejsem graficznym. Nadzór nad taką infrastrukturą sprawował personel przedsiębiorstwa.

Takie podejście powodowało szereg wyzwań organizacyjnych:

 • Konieczność zakupu i instalacji odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, budowę serwerowni, systemów bezpieczeństwa, itd.;
 • Organizację komórki wsparcia technicznego i utrzymania systemów;

czyli działania w obszarach nietypowych dla podstawowego obszaru aktywności np. firmy handlowej.

Wiązało się to oczywiście z wysokimi kosztami finansowymi i logistycznymi. Odpowiedzią rynku na takie problemy było zaproponowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań informatycznych umożliwiających zastosowanie nowych modeli pozyskiwania i udostępniania rozwiązań informatycznych, w tym: Hosting (inaczej zwane ASP – Application Service Provider); Cloud Computing (Software as a Service; Infrastructure as a Service; Platform as a Service). W przypadku aplikacji, infrastruktury lub platform świadczonych jako usługi stosuje się często określenie „on demand” (z ang. „na żądanie”).

Szczegółowo wszystkie te modele omówione są w publikacji „Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT” udostępnionej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Publikację można za darmo pobrać w portalu www.web.gov.pl „Wspieramy e-biznes”.  Publikacja poza technologiami przedstawia także standardy wraz z rzeczywistymi aplikacjami o ugruntowanej na rynku pozycji, które stanowią żywe przykłady efektywnego połączenia teorii z praktyką. W publikacji poruszono również bardzo praktyczną kwestię możliwości pozyskania wspomnianych innowacyjnych technologii przez poszczególne przedsiębiorstwa.  Publikacja może być sporą pomocą dla przedsiębiorców starających się o dotację z działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję on-line ze spotkania informacyjnego w ramach działania 8.1 POIG. Początek transmisji o godzinie 10:30.

Portal Innowacji (www.pi.gov.pl) to najpełniejsza platforma wiedzy o najnowszych trendach w rozwoju innowacyjnych firm. Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną naszego serwisu, bogatą w autorskie artykuły i multimedia.

 

Innowacje to kluczowy czynnik stymulowania wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Unii Europejskiej. Polska pilnie potrzebuje innowacji, bo na razie nakłady firmy na badania i rozwój stanowią jedynie 0,19 proc. PKB, podczas gdy w Szwecji jest to aż 2,76 proc. (dane European Innovation Scoreboard).

 

W upowszechnianiu innowacji wśród polskich firm pomaga odświeżony Portal Innowacji. Niedawno zyskał on nowoczesną szatę graficzną i przejrzysty podział na tematyczne subportale. Dzięki temu czytelnicy zainteresowani innowacjami mogą łatwiej dotrzeć do interesujących ich treści, które zostały podzielone na sześć subportali: Otoczenie innowacyjnego biznesu, Klastry, Polityka innowacyjna, Finansowanie innowacji, Innowacyjna firma i Polski Produkt Przyszłości.

 

W każdym subportalu można znaleźć aktualności poświęcone danemu obszarowi, propozycje najciekawszych publikacji przygotowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, recenzje najnowszych wydawnictw książkowych, a także autorskie wywiady i artykuły analityczne. Portal Innowacji jest też na bieżąco  wzbogacany o treści multimedialne, w tym reportaże wideo z takich wydarzeń, jak Kongres Inwestycyjny dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, NewConnect Convention 2010 czy warsztaty RoboCAMP. Inspirujących spostrzeżeń w nieco luźniejszej formie dostarcza blog Portalu Innowacji.

 

Portal oferuje też dostęp do obszernych i aktualnych baz danych o instytucjach otoczenia biznesu, takich jak parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości czy ośrodki szkoleniowo-doradcze. Przedsiębiorca poszukujący kapitału na rozwój firmy znajdzie tu dane kontaktowe funduszy pożyczkowych, funduszy kapitału zalążkowego oraz sieci aniołów biznesu.

 

Portal promuje Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, będący społecznością ludzi, instytucji i firm zainteresowanych wymianą doświadczeń i poszukiwaniem nowych rozwiązań organizacyjnych.

 

Na stronach www.pi.gov.pl czytelnik znajdzie też wiedzę o innowacyjnych wynalazkach nagrodzonych w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez PARP. Konkurs promuje innowacyjne rozwiązania, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim i zagranicznym.

 

Nad aktualizacją odświeżonego Portalu Innowacji pracuje doświadczony zespół redakcyjny oraz liczna grupa współpracowników z całego kraju. Naszym celem jest pisać o innowacjach w sposób przystępny, tak aby zainteresować tą tematyką także osoby, które wcześniej nie miały z nią do czynienia.

 

Serwis www.pi.gov.pl należy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która w ten sposób upowszechnia i popularyzuje wiedzę o innowacyjności.

 

„Portal Innowacji” jest działaniem realizowanym w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Buczek

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

tel: +48 22 432 83 86

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 7 lipca br. ogłosił otwarcie I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech.

Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. Program przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań. 

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej oraz na zakup usług wsparcia innowacji takich jak korzystanie z laboratoriów i sprzętu, baz danych i bibliotek technicznych, badania rynku oraz uzyskanie certyfikatu zgodności.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu KadTech mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące innowacyjny projekt, którego celem jest opracowanie i komercjalizacja nowej technologii, planujące zatrudnienie w tym celu wysoko wykwalifikowanego personelu, a także dodatkowo zainteresowane zakupem usług wsparcia innowacji.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację Programu (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ambasadą Pakistanu w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach z pakistańskimi producentami odzieży sportowej, motorowej i motocrossowej, odzieży ochronnej, rękawic i innych akcesoriów sportowych.

Z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 24 września br. w siedzibie PARP (ul. Pańska 81/83, Warszawa) odbędą się spotkania kooperacyjne z przedstawicielami firm kazachstańskich.