2010 - IV kwartał

Mamy przyjemność przekazać Państwu raportu z badań pt.: „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”. Kierujemy go w szczególny sposób do administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu, a także to przedsiębiorców.

Raport dostarczy Państwu informacji m.in. na temat:

  • jaki odsetek mikroprzedsiębiorców w Polsce prowadzi działalność w niszy rynkowej, rozumianej jako strategia różnicowania produktów,
  • jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstw przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej,
  • jakie czynniki decydują o wyborze strategii rynkowej przez przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby mikroprzedsiębiorców w zakresie tworzenia i realizowania strategii,
  • jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności pracowników z punktu widzenia pracodawcy - właściciela mikroprzedsiębiorstwa,
  • czy funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w niszy rynkowej jest działaniem ofensywnym zwiększającym ich potencjał rozwojowy, czy też, jako forma obrony przed rosnącą konkurencją, stanowi ich ograniczenie,
  • czy w obliczu kryzysu gospodarczego stosowanie strategii niszy rynkowej może być skutecznym narzędziem ułatwiającym przetrwanie trudności,
  • jakie są propozycje przyszłych kierunków i instrumentów wsparcia mikroprzedsiębiorstw w Polsce.

Raport został opracowany przez ekspertów Instytutu Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie PARP.

Raport dostępny jest na stronie www.parp.gov.pl/index/more/14838

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w dniu 17 grudnia 2010 r. wyniki pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności, adresowanego do studentów i absolwentów uczelni, którzy złożyli egzamin magisterski w latach 2009 - 2010.

Galę wręczenia nagród laureatom otworzył Pan Dariusz Bogdan, Wiceminister Gospodarki. W swoim wystąpieniu Pan Minister pogratulował PARP pomysłu organizacji konkursu,  którego misją jest budowanie zerwanych po roku 1989 kontaktów pomiędzy światem nauki a biznesu.

Następnie głos zabrała Pani Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP, która powiedziała:

„PARP chce przekonywać studentów, żeby pisząc swoje prace magisterskie współpracowali ze środowiskiem biznesu, dzięki temu im samym łatwiej będzie wkroczyć w życie zawodowe, a biznesowi korzystać z dorobku naukowego ośrodków akademickich”.

 

Podczas gali główna nagroda została przyznana Michałowi Skałeckiemu (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki) za pracę pt.: „Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Jabłońskiego. Autor zaprezentował innowacyjne wykorzystanie współczesnej automatyki przemysłowej oraz prześledził optymalizację procesu spalania paliwa w obiekcie energetycznym. Wyniki prac mają praktyczny wymiar dla sektora MŚP, zwłaszcza, że badania oparto o wyrób polskiego producenta.

Autorkami prac, które otrzymały wyróżnienia, są absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magdalena Danowska napisała pracę pt. „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”, pod kierunkiem dra inż. Michała Strankowskiego. Autorka  opracowała nowe układy piankowe na bazie surowców odnawialnych, do produkcji pianek o ulepszonych właściwościach wytrzymałościowych, zmniejszonej palności oraz ograniczonej toksyczności dymów powstałych przy spalaniu.

Z kolei Natalia Gnutek, autorka pracy „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. Heleny Janik, badała wpływ polimerów biodegradowalnych na życie morskie. W ostatnim czasie polimery te znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym. Upatruje się w nich alternatywy dla tworzyw, które stanowią zagrożenie dla fauny i flory morskiej.

Nagrodę specjalną przyznano Krzysztofowi Formela (Politechnika Gdańska) za pracę pt. „Badania przemysłowe w zakresie opracowania technologii produkcji uszczelniacza butylowego na bazie recyklatu gumowego”, której promotorem był dr hab. inż. Józef Haponiuk. Autor pracował nad otrzymaniem uszczelniacza butylowego bazującego na pyle gumowym, dostarczonym przez przedsiębiorcę.

 

laureaci
Fot. Rafał Hencel

 

Podczas gali wręczenia nagród została ogłoszona II edycji konkursu. Szczegółowe informacje:

www.pi.gov.pl/klub_innowacyjnych_przedsiebiorstw

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości zaprasza na transmisję on-line z VI Konferencji Ewaluacyjnej "Przyszłość polityki spójności - wnioski z procesu realizacji ewaluacji ex post w Polsce"

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na nowe szkolenie w ramach projektu Akademia PARP - „Planowanie własnej kariery zawodowej”. 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które szukają swego miejsca na rynku pracy lub zastanawiają się nad zmianą dotychczasowej ścieżki rozwoju. Pokazuje różne modele kariery i rozwoju, z wykorzystaniem trendów panujących na rynku pracy. Zwraca uwagę na to, w jaki sposób można godzić ambicje zawodowe z życiem prywatnym.

Szkolenie składa się z siedmiu części, które pomagają uczestnikom zweryfikować dotychczasowe osiągnięcia, a także zaplanować swoją zawodową przyszłość.

1.     Czym jest kariera zawodowa?

2.     Jak znaleźć swoje mocne strony

3.     Kariera a rynek pracy

4.     Indywidualny plan rozwoju kariery

5.     Wdrażanie zmian

6.     Proces rekrutacji i praca na etat

7.     Zakładanie własnej firmy

 

Uczestnik rozpoczyna od przeanalizowania własnej sytuacji i poszukania indywidualnych preferencji oraz atutów. Następnie zderza te wiadomości z informacjami o współczesnym rynku pracy. Dopiero na tej podstawie jest w stanie zaplanować rozwój kariery w zgodzie z własnymi predyspozycjami i możliwościami rynku pracy. Praktyczne informacje, motywacja oraz konkretne wskazówki, jak konsekwentnie wdrażać zmiany, to główne atuty szkolenia. Na każdym etapie uczestnik rozwiązuje liczne ćwiczenia i psychozabawy, uzyskując wartościowe komentarze.

 

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajdują się 23 szkolenia w pięciu zakresach tematycznych. Przedsiębiorcy, pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące założenie firmy mogą podjąć bezpłatną naukę. Więcej informacji o szkoleniu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem infolinii  0-801 444 677

W związku z obchodzonym w 2010 r. jubileuszem 10-lecia działalności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uhonorowała osoby i instytucje, które w szczególny sposób wspierały Agencję w prowadzonych działaniach. Wśród uhonorowanych pamiątkowymi statuetkami znaleźli się:

Pan Tadeusz Donocik, wieloletni członek Rady Nadzorczej PARP, Pan Włodzimierz Hausner  – Dyrektor Centrum Innowacji NOT, Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A w Mielcu, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Banków Polskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżniła także swoich partnerów regionalnych – instytucje, które od ponad 10 lat są ważnym partnerem i niezwykle istotnym elementem systemu wpierania przedsiębiorczości. Pamiątkowe dyplomy otrzymały:

Polska Izba Firm Szkoleniowych, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu , Agencja Rozwoju Pomorza S.A. , Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A.  -  Legnica, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej , Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  -  Wałbrzych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  -  Kraków, Fundacja Gospodarcza  -  Gdynia, Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego  -  Ciechanów, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  -  Kalisz, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów , Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi , Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.  -  Katowice, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  -  Katowice, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości  -  Końskie, Lubelska Fundacja Rozwoju, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" Centrum Wspierania Biznesu  -  Świdnica, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej  -  Zielona Góra, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej  -  Sandomierz, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.  -  Ruda Śląska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa  -  Kielce, Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" , Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"  -  Opole, Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku  -  Sopot, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  -  Szczecin, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Centrum Rozwoju Biznesu  -  Szczecin, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług  -  Olsztyn.

Z okazji obchodzonego jubileuszu gratulacje na ręce Bożeny Lublińskiej – Kasprzak, Prezes PARP skierowali: w imieniu Ministra Gospodarki – Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodniczący Rady Nadzorczej PARP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, Prezes Urzędu Patentowego RP, Pani Alicja Adamczak, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Business Centre Club, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Pracodawców Mazowsza, Naczelna Organizacja Techniczna.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie informuje, że do Wydziału spłynęło zapytanie jednej z największych sieci handlowych na Litwie. Zapytanie dotyczy oferty polskich producentów odzieży sportowej (odzież sportowa do sali treningowej oraz odzież narciarska).

3 nagrody główne i 3 wyróżnienia przyznała Kapituła Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski pt. TERAZ POLSKA PROMOCJA. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła nie przyznała pierwszej nagrody, a jedynie dwa  drugie miejsca (każde po 5 tys. PLN)  oraz  jedno trzecie - o wartości 3 tys. PLN. Ponadto wręczone zostały 4 nagrody specjalne:  Ministra Gospodarki, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2010 r. w Pałacu  Staszica w Warszawie. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości.

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję rozwoju regionalnego, edukacji, nauki, kultury, czy sportu.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród finansowych – łącznie blisko 50 tysięcy złotych.

„Z roku na rok obserwujemy nie tylko przyrost liczby prac, ale także wzrost ich jakości, mierzony m.in. coraz większą różnorodnością podejmowanych tematów. Oprócz prac o znaczeniu ogólnokrajowym, dotyczących np. zagadnień wizerunku Polski czy promocji polskiego eksportu, jest rosnąca liczba opracowań podejmujących kwestie dość szczegółowe, takie jak atrakcyjność turystyczna konkretnych regionów, czy ocena działań promocyjnych wskazanych miast. – powiedział Prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Przewodniczący Komisji Ekspertów - Przybywa zatem prac o bardzo praktycznym znaczeniu, które – bazując na dobrym warsztacie metodologicznym – prezentują zbiór przydatnych wniosków i rekomendacji”.

Z kolei Przewodniczący Kapituły Konkursu - Prof. dr hab. Alojzy Nowak podkreśla, że „Komisja Ekspertów oraz Kapituła Konkursu miały w tym roku wyjątkowo trudne zadanie.

Wśród sporej liczby prac dobrych, zabrakło jednej takiej, która byłaby bezspornie uznana za

najlepszą i godną najwyższego wyróżnienia – stąd też zdecydowano o odstąpieniu od przyznania pierwszej nagrody głównej. Niemniej wszystkie prace nagrodzone – w tym te, który zyskały branżowe nagrody specjalne – wyróżniają się innowacyjnością podjętych tematów, głębią analizy oraz oryginalnością wniosków. Ich autorom należą się ogromne gratulacje. Mogę chyba powiedzieć w imieniu organizatorów konkursu, że pokaźny, bardzo dobry dorobek dotychczasowych laureatów świadczy o tym, że tematyka promocji Polski zyskuje uznanie w badaniach na polskich uczelniach.”

Konkurs „TERAZ POLSKA PROMOCJA” stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli Ministrowie: Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Sportu i Turystyki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW.  „Z roku na rok konkurs ma coraz większą renomę i to, co chyba cieszy mnie najbardziej to wyjątkowo owocna współpraca z pracownikami naukowymi wielu uczelni, którzy promują ideę naszego konkursu wśród swoich studentów. Doceniamy ich zaangażowanie i chęć współpracy przy tym projekcie.” – mówi Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Inicjatywę wspierają również Partnerzy: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Zarządzania UW, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowe Centrum Kultury, Agencja Rynku Rolnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Bank PBC S.A. oraz  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Konkurs TERAZ POLSKA PROMOCJA jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, pod stałym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

więcej