2010 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję prasową prezentującą wyniki projektu badawczego pt.: „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”.

Podczas konferencji dowiecie się Państwo m.in:

 • czy wykształcenie i kompetencje pracowników mają znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw,
 • w jaki sposób poprawić pozycję konkurencyjną własnego przedsiębiorstwa i jego innowacyjność,
 • jakie korzyści płyną z podnoszenia kwalifikacji dla pracowników i przedsiębiorstwa,
 • czy i które kompetencje pracowników w największym stopniu decydują o konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • jakie bariery związane są z kształceniem ustawicznym kadr w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
 • jakie są czynniki aktywności pracodawców w zakresie kształcenia pracowników.

Spotkanie z dziennikarzami odbędzie się w najbliższy poniedziałek 22 listopada w Hotelu Kyriad Prestige, o godz. 9.30. Od godziny 10tej zapraszamy na konferencję prezentującą wyniki niniejszego badania.

Materiały do pobrania: Program Konferencji, Informacja Prasowa.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

mają przyjemność zaprosić Państwa
na konferencję prasową

Dla rozwoju i zdrowia... Europejski Fundusz Społeczny

poświęconą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

 Konferencja odbędzie się
22 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godz. 9.45
w Warszawie w hotelu LORD, al. Krakowska 218

 

W konferencji prasowej wezmą udział:

Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Podczas konferencji prasowej będzie można dowiedzieć się:

Jak Europejski Fundusz Społeczny wspiera przedsiębiorców w projektach o zasięgu ogólnopolskim
i ponadregionalnym? Jakie będą założenia przyszłorocznego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacje w branży Human Resources w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki?

W jakim zakresie Europejski Fundusz Społeczny dofinansowuje sferę ochrony zdrowia? Jakie programy profilaktyczne opracowywane są w ramach realizowanych projektów? Czy są jeszcze środki na podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej?

Po konferencji prasowej będzie możliwość wysłuchania prezentacji tematycznych poświęconych roli Europejskiego Funduszu Społecznego w realizacji celów Strategii Europa 2020, wydatkowaniu środków w Priorytecie II PO KL, idei lifelong learning w projektach realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i programom profilaktycznym wypracowanym w projektach nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji:

Anna Grzelka, tel. (22) 461 63 76, fax (22) 461 63 80 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.kapitalludzki-listopad2010.pl w zakładce „Informacja dla mediów”

W dniu 16 listopada 2010 r., w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gościła pięcioosobowa delegacja Shanghai Small Enterprises Production Development Service Center (SSEPDSC), pod przewodnictwem Zastępcy dyrektora Centrum, Pana Shao Weiguo. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym wstępnych standardów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, którego celem jest zaproponowanie firmom szerokiego katalogu działań z tego zakresu. Standardy są to różnorodne działania należące do obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zwłaszcza do zarządzania różnorodnością, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów pracy dzięki temu, że są dostosowanie do potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Standardy zostały opracowane w ramach projektu Z wiekiem na plus. Szkolenia dla przedsiębiorstw. Celem projektu jest podniesienie wśród właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z utrzymywania w zatrudnieniu osób 45/50+ oraz wdrożenie modelowych systemów zarządzania wiekiem w firmach uczestniczących w projekcie. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu  II, Działania 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Opracowanie dostępna jest na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/14838  

Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu”, które odbędzie się 30 listopada 2010 r. na Politechnice Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz PSDB Sp. z o.o. zapraszają na konferencję "Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa".

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej badanie realizowane w ramach projektu  „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa”.

W trakcie konferencji zaprezentujemy Państwu wyniki przeprowadzonych badań. Odpowiemy na istotne dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa pytania, takie jak:

 • czy wykształcenie i kompetencje pracowników mają znaczenie dla rozwoju Państwa przedsiębiorstwa,
 • w jaki sposób poprawić pozycję konkurencyjną własnego przedsiębiorstwa i jego innowacyjność,
 • jakie  korzyści płyną z podnoszenia kwalifikacji dla pracowników i przedsiębiorstwa,
 • czy i które kompetencje pracowników w największym stopniu decydują o konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • jakie bariery związane są z kształceniem ustawicznym kadr w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
 • jakie są czynniki aktywności pracodawców w zakresie kształcenia pracowników

 

Konferencja będzie również okazją do wspólnej dyskusji ekspertów i praktyków zarządzania personelem, m.in. o najnowszych trendach w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.

Na konferencję zaproszeni są polscy przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele instytucji naukowych i edukacyjnych, przedstawiciele władz regionalnych oraz administracji centralnej resortów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy i regionalny.

 

Uwaga KONKURS!

Wszystkich uczestniczących w konferencji przedsiębiorców należących do sektora MSP zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym dobrych praktyk w zarządzaniu kompetencjami pracowników. Laureat konkursu, rozumiany jako przedsiębiorca i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo, zostanie zaprezentowany, wraz z dobrą praktyką, w periodyku „Personel i zarządzanie”.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 10 grudnia br. w trakcie seminarium dotyczącego rozwoju kadr.

Serdecznie zachęcamy przedstawicieli MSP do uczestnictwa w konferencji i konkursie!

 

Termin konferencji: 22 listopada 2010, godzina 10.00

Miejsce: Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, Warszawa

Rejestracja i kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub poprzez http://psdb.com.pl/aktualnosc/konferencja wyksztalcenie a konkurencyjnosc

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 17.11.2010:

 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z wynikami badań dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem.