2010 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci jako patron honorowy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Autodesk Inventor – Projekty Dekady.

Do końca listopada użytkownicy oprogramowania Autodesk Inventor mogą wziąć udział w konkursie i przesłać swoje projekty na adres www.autodesk.pl/10latinventor. To ostatni  moment, aby zaprezentować swoje innowacyjne projekty, które powstały przy wykorzystaniu Autodesk Inventor w ostatnich dziesięciu latach, szerokiemu kręgowi odbiorców. Udział w konkursie stwarza okazję do promocji innowacyjności polskich inżynierów i polskiej myśli technicznej. Dodatkowo na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in.: wyjazd na Autodesk University w Las Vegas, pełna, komercyjna wersja oprogramowania Autodesk Inventor Professional, komputer, aparaty cyfrowe.

Projekty oceniane będą w dwóch kategoriach – profesjonalnej oraz studenckiej, swoich faworytów wskażą również internauci. Szybkie przesłanie prac zwiększa zatem szanse na głosy internautów.  Przy wyborze zwycięzców pod uwagę będą brane następujące elementy: innowacyjność produktu, innowacyjność procesu, stopień złożoności projektu od strony liczby elementów i kształtu produktu, w tym atrakcyjność design, a także strona wizualizacyjna, atrakcyjność przesłanych materiałów. Szczegóły określa regulamin konkursu.

Zwycięzców konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli kadry naukowej Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, ekspertów z branży oraz reprezentantów Autodesk. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2011.

Projekty urzeczywistniające ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning), projekty łagodzące negatywne skutki restrukturyzacji, konkursy dotyczące projektów innowacyjnych służących utrzymaniu aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ i wykorzystania zarządzania wiedzą lub zmianą w polskich przedsiębiorstwach to wybrane tematy, które zostaną zaprezentowane na organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwem Zdrowia konferencji ogólnopolskiej „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” poświęconej efektom i planom realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się w poniedziałek
22 listopada 2010 r. w Warszawie w hotelu LORD, al. Krakowska 218.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są obecni i przyszli beneficjenci poszczególnych działań w ramach Priorytetu II PO KL (w tym przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji związkowych, instytucji otoczenia biznesu, lekarze, pielęgniarki, zarządzający zakładami opieki zdrowotnej), osoby zainteresowane wynikami projektów i udziałem np. w projektach szkoleniowych wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia, przedstawiciele mediów.

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu
i ewentualnego zakwaterowania.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki-listopad2010.pl/rejestracja
do 19 listopada 2010 r.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób po dokonaniu rejestracji otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Program konferencji www.kapitalludzki-listopad2010.pl/program

Projekt Inwestycja w kadry 3, skierowany do właścicieli kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, stwarza uczestnikom możliwość zyskania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Założeniem projektu Inwestycja w kadry 3 jest dostarczenie uczestnikom kompletnego pakietu usług – od uświadomienia konieczności wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez doradztwo polegające na analizie stanu ZZL w firmie, warsztaty dla kadry zarządzającej, opracowanie z pomocą doradców strategii zarządzania personelem, aż do bezpośredniego wdrożenia przygotowanej strategii. Przedsiębiorcy mogą także wziąć udział w podyplomowych studiach MBA z zakresu ZZL. Wszelkie informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.inwestycjawkadry3.pl .

 

Przedstawiciel funduszu Challenge Partners, reprezentujący firmę Coca-Cola, poszukuje możliwości zainwestowania w projekty innowacyjne w Polsce. Coca-Cola jest zainteresowana technologiami i projektami na różnym etapie rozwoju, zarówno tymi we wstępnej fazie badań, jak i bliskich komercjalizacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Ochrona konsumentów – praktyka prawa konsumenckiego w działalności przedsiębiorców z sektora MSP”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 22 listopada 2010 r. (poniedziałek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Lato” w godz. 10:30 - 14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 18 listopada br., e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Program ramowy (pobierz plik)

Formularz zgłoszenia (pobierz plik)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. „Jak bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą w Rosji?”, które odbędzie się 26 listopada 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5.

więcej

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na seminarium „Wpływ sektora ICT na rozwój regionu – budowa społeczeństwa informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.

Seminarium będzie okazją do dyskusji ekspertów i decydentów nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w kontekście wykorzystania na ten cel funduszy europejskich na poziomie regionalnym i lokalnym. Dyskusja poświęcona będzie m.in. cieszącemu się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców działaniu 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Termin i miejsce seminarium:
4 listopada 2010 roku, Forum 76. Business Centre, al. Marszałka. J. Piłsudskiego 76, Łódź.

Program seminarium (plik PDF)

Więcej informacji (link)