2010 - IV kwartał

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z ośrodkiem w Örebro (Szwecja) oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w giełdzie kooperacyjnej b2fair, która odbędzie się 10 i 11 listopada 2010 r.  Giełda zostanie zorganizowana podczas Międzynarodowych Targów Poddostawców Przemysłu Maszynowego i Elektromaszynowego ELMIA Subcontractor 2010 w szwedzkim Jönköping.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 października 2010 r. w Hotelu Kyriad Prestige, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: Organizacja Inteligentna: zarządzanie wiedzą
i kompetencjami pracowników
" będąca podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez firmę PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 


Konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników badania – przede wszystkim omówienie wpływu rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom na ich konkurencyjność,
jak również przedstawienie konkretnych rozwiązań dotyczących zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Spotkanie będzie także doskonałą okazją do zainicjowania dyskusji pomiędzy ekspertami
i praktykami zarządzania wiedzą a zaproszonymi na konferencję przedsiębiorcami, reprezentantami instytucji współpracujących i wspierających przedsiębiorców, przedstawicielami instytucji naukowych i edukacyjnych, przedstawicielami
władz regionalnych oraz administracji centralnej odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy
i regionalny, na temat szans i możliwości wdrażania rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom, ale też barier w zakresie ich stosowania.

Cele konferencji:

  • Prezentacja wyników badania na temat wpływu rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom na konkurencyjność przedsiębiorstw,
  • Wskazanie czynników sprzyjających rozwojowi zarządzania wiedzą oraz barier we wdrażaniu poszczególnych rozwiązań; 
  • Prezentacja rekomendacji w kontekście kierunków i instrumentów wsparcia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach;
  • Charakterystyka organizacji inteligentnej;
  • Prezentacja dobrych praktyk zarządzania wiedzą

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółowym Programem oraz prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie:

http://psdb.com.pl/psdb/aktualnosc/konferencja_organizacje_inteligentne

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna w kraju zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line.

więcej