2010 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w konferencji prezentującej wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”.

więcej

Ponad 150 osób uczestniczyło w dorocznej konferencji Krajowego Systemu Usług. XIV konferencja KSU, pod nazwą „Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Usług i jego oferta wsparcia dla przedsiębiorczości” odbyła się w Warszawie w piątek 26 listopada 2010 r.

Gości powitała p. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, przedstawiając rolę i znaczenie KSU w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Wśród mówców znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, PARP, ośrodków KSU i wykonawców badań przeprowadzonych na zlecenie Agencji.

Zainteresowaniem cieszyło się zwłaszcza wystąpienie p. Dariusza Bogdana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, informujące m.in. o postępie prac wprowadzających ułatwienia dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, związane z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej, dyrektywą usługową czy elektronicznym punktem kontaktowym. Informacja, o możliwości włączenia Krajowego Systemu Usług (zwłaszcza Punktów Konsultacyjnych KSU) do wspierania usługami firm i osób przedsiębiorczych korzystających z systemu jednego okienka i elektronicznej rejestracji, spotkała się z dużym poparciem uczestników.

Prezentowane wyniki badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce (w zakresie ochrony środowiska oraz finansowania zwrotnego) wykazały potrzebę rozwoju oferty usług systemu, szczególnie w zakresie kompleksowych usług dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Wymiana doświadczeń poszczególnych usługodawców wskazała na współpracę jako ważny aspekt dotarcia do klientów z informacją o ofercie usług KSU i innych usługodawców w regionach.

Dla organizatorów konferencji liczyło się zwłaszcza stworzenie kolejnej możliwości do wymiany opinii z przedstawicielami organizacji tworzących KSU, które PARP od lat wspiera organizacyjnie i merytorycznie .

Szeroki wachlarz usług KSU dla przedsiębiorców, wraz z utrzymaniem wysokiej jakości usług oraz kompetencji konsultantów KSU, dużo wyższa rozpoznawalność oferty KSU wśród przedsiębiorców, a także efektywna współpraca i wykorzystywanie sieci KSU jako systemu wsparcia przedsiębiorczości w regionach i centralnie to najważniejsze wyzwania stojące przed systemem KSU w najbliższych latach. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić na uroczystą galę wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pt. „Akademicki Mistrz Innowacyjności”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim prezentującym wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu systemowego „Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP”.

Termin: 10 grudnia 2010 r., godzina 11.45

Miejsce: Hotel Kyriad Prestige, Warszawa, ul. Towarowa 2

W trakcie seminarium przedstawimy, a następnie zestawimy wnioski z trzech badań, przeprowadzonych w ramach ww. projektu:

  • „Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”,
  •  „Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw”,
  • oraz „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa”.

 

Program wraz z zaproszeniem pobierz plik

 

 

więcej

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku zapraszają do udziału w VII Regionalnym Forum Innowacji - Innovation Day, które odbędzie się 10 grudnia 2010 r. w Lublinie.

Asysta w otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opieka nad przedsiębiorcą i standaryzacja usług – w takim kierunku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozwijać będzie ofertę Krajowego Systemu Usług (KSU).

więcej

Staraniem Wydziału Handlowego Ambasady Pakistanu w RP oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9 grudnia 2010 r. (10:30-13:30) w siedzibie PARP (Warszawa, ul. Pańska 77) odbędą się spotkania kooperacyjne z pakistańskimi eksporterami świeżych warzyw i owoców.