2011 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w XIV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki.

W aktualnym numerze - informacje o aż 62 wnioskach zgłoszonych do obecnej edycji konkursu FGI, aktualności z ośrodków KSU i zaproszenie do korzystania z pilotażowej usługi optymalizacji kosztów. Poza tym: opisujemy dobre praktyki na przykładzie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, a także prezentujemy poradniki dla klientów KSU w rozdziale "Frontem do klienta".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Energii i Ochrony Środowiska GENERA 2011, które odbędą się w dniach 11-13 maja 2011 r. w Madrycie

W imieniu Senatora RP Jana Wyrowińskiego oraz Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewy Rybińskiej zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Skuteczne zamówienia publiczne szansą na rozwój UE”, która odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

W imieniu Senatora RP Jana Wyrowińskiego oraz Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ewy Rybińskiej zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Skuteczne zamówienia publiczne szansą na rozwój UE”, która odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji pn. „The Nordic-German-Polish Cluster Excellence Conference 2011”, która odbędzie się 26-27 maja 2011 r. w Kopenhadze.

Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)[1]. Jest to już piąty nabór projektów. Tym razem pojawiły się nowe komponenty wsparcia powiązań kooperacyjnych, m.in. wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.

więcej

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł.