2011 - I kwartał

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Litwie uprzejmie informuje, że w dniu 8 marca 2011 r. odbędzie się w Wilnie konferencja zatytułowana „Polsko-litewska współpraca gospodarcza - stan obecny i perspektywy na przyszłość". W konferencji wezmą udział wiceministrowie gospodarki Polski i Litwy, Pan Rafał Baniak oraz Pan Daumantas Lapinskas.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na spotkania poświęcone tematom: innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji oraz ekoinnowacje. Spotkania realizowane są w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Najbliższy cykl spotkań odbędzie się między 1 a 11 marca w następujących miastach: Białystok, Lublin, Olsztyn, Poznań i Warszawa.

więcej

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje międzynarodową konferencję nt.

„Systemów gwarancyjnych w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania”.

9 lutego 2011 r. godz. 11.00 Warszawa,
Hotel Westin, sala Copernicus II, Al. Jana Pawła II 21

W konferencji udział biorą Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Tomasz Mironczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Bożena Lublińska – Kasprzak oraz Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Aneta Wilmańska. W konferencji uczestniczą również zaproszeni goście, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Pan Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pan Jacek Dominik oraz zagraniczni partnerzy: Jose Fernando Figueiredo z Hiszpanii, Christina Windisch z Austrii, Olaf Achtelik z Niemiec, Massimo Ceretto z Włoch oraz Marton Vadasz z Węgier.

 

W odbywającym się pod patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka konkursie Bezpieczny eSklep zarejestrowało się już ponad 1500 sklepów internetowych. W związku z tak dużym zainteresowaniem inicjatywą, organizator konkursu - Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM) przedłużył termin rejestracji do piątku 4 lutego 2011 do godziny 12.00.

więcej

Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge serdecznie zaprasza do udzialu w "Czwartym Kongresie Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii".

Kongres odbędzie się w dniach 18-20 marca 2011 w Emmanuel College, University of Cambridge, St. Andrews Street, Cambridge CB2 3AP, Wielkia Brytania

Program Kongresu, rejestracja uczestników i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kongresu:

www.polsoc.org.uk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej na Międzynarodowe  Targi Żywności, Hotelarstwa i Technologii dla Przemysłu Spożywczego ALIMENTARIA & HOREXPO, które odbędą się w Lizbonie w dniach 27-30 marca 2011 r.

Już po raz 18. podczas Forum Gospodarczego w Toruniu spotykają się czołowi przedstawiciele świata polityki i biznesu. Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) uczestniczyła merytorycznie w konferencji pt.: Export Finance – Perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji i Kaukazu  oraz była gospodarzem panelu oraz pt.: Informatyka polską specjalnością.

Motyw przewodni Forum to „Transeuropejskie więzi systemowe”.

- Po wejściu Polski do Unii Europejskiej jesteśmy drzwiami do krajów byłego bloku wschodniego. Jak nikt inny wiemy, jakie bolączki trapią tamtejszy biznes czy społeczeństwo. Stąd podczas tegorocznego spotkania nacisk kładziemy na wyzwania stojące przed Partnerstwem Wschodnim – mówi Jacek Janiszewski ze Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum.

Konferencja Export Finance, która miała miejsce w czwartek, 3 lutego, została objęta honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki. Eksporterzy, radcy handlowi, przedstawiciele banków i firm omówili perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu.

Konferencję prowadzili: Tomasz Mironczuk – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) oraz Zygmunt Kostkiewicz – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP przedstawiła zasady, na jakich Agencja wspiera ekspansję polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

- Od 21 lutego przyjmujemy wnioski na coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców „paszport do eksportu”, czyli działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (http://poig.parp.gov.pl/index/index/596) – reklamowała Prezes PARP.

Tomasz Mironczuk – Prezes BGK, przedstawił możliwości wsparcia eksportu przez Bank, którym kieruje, w ramach promocji Rządowego Programu Wspierania Eksportu. BGK w ramach programu oferuje finansowanie, na które rząd przeznaczył ok. 1,5 mld euro.

Zygmunt Kostkiewicz, Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przedstawił ofertę ubezpieczenia kredytów eksportowych.

Radcy handlowi z wybranych krajów dokonali analizy otoczenia prawnego i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Wschodzie.

Konferencja zgromadziła około 200 osób: polskich eksporterów, radców handlowych i przedstawicieli Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz Ambasad, przedstawicieli zagranicznych banków i firm.

Podczas konferencji Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP otrzymała nagrodę Ambasador Integracji i Współpracy za rok 2010.

 

W piątek, 4 lutego, w ramach Forum odbył się panel dyskusyjny PARP Informatyka polską specjalnością. Gospodarzem panelu była Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes PARP.

W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG), Wacław Iszkowski - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Jacek Czech - Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej,  Marek Gajowniczek - Wiceprezes Ericpolu i Marcin Beme – Przewodniczący Rady Nadzorczej MDPL Sp. z o.o. (audioteka.pl).

Jak powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes PARP, branża teleinformatyczna (ICT) musi stać się polską specjalnością, gdyż technologie stwarzane przez nią dla wszystkich gałęzi gospodarki generują 50-procentowy wzrost PKB w Unii Europejskiej i są istotnym elementem wzrostu konkurencyjnosci gospodarek narodowych.

Prezes PARP poinformowała także o działaniach PARP nakierowanych na wspieranie sektora ICT, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie wielkość wsparcia wyniosła już ok. 1 mld zł, co wygenerowało projekty o wartości ok. 2 mld zł.

- Ministerstwo Gospodarki chce by polskie oprogramowanie i usługi informatyczne były znane i cenione zarówno w Polsce jaki i za granicą, a polscy informatycy cenieni nie tylko jako zwycięzcy konkursów informatycznych ale również jako partnerzy w biznesie – powiedział Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Minister Bogdan poinformował o działaniach MG nakierowanych na trzy obszary:

- Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której produkt informatyczny z polskiego rynku będzie produktem pierwszego wyboru dla polskiego użytkownika. Po drugie chcemy promować polskie firmy softwarowe. Po trzecie wreszcie – wspierać polskich informatyków w ich staraniach o zawojowanie rynków zagranicznych – powiedział Dariusz Bogdan.

Minister Bogdan dodał też, że ministerstwo chce wspierać start-up'y, czyli nowo powstające firmy, odrodzić ideę polskich targów ICT i powołać brokerów technologicznych akredytowanych przez Ministra Gospodarki i aprobowanych przez branżę ICT. Mieliby oni koordynować działania podejmowane na szczeblu rządowym i samorządowym oraz działania powstających parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii i klastrów ICT.

 

Na koniec Minister Bogdan poinformował, że MG wesprze firmy informatyczne, które zechcą przedstawić swoją ofertę na prestiżowych targach CeBIT w Hanowerze.

 

zdjęcie1  zdjęcie2

zdjęcie3  zdjęcie4