2011 - I kwartał

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio (WPHI) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają zaszczyt zaprosić polskie firmy z branży IT do udziału w wyjątkowych targach JAPAN IT WEEK. Targi odbędą się w dniach 11-13 maja 2011 w Tokio.

Magazyn Brief przedstawił listę dziesięciu najważniejszych wydarzeń, które w 2010 roku w istotny sposób kształtowały międzynarodowy wizerunek Polski. W rankingu Magazynu znalazł się udział naszego kraju w Światowej Wystawie EXPO 2010 oraz Pawilon Polski na Wystawie, która miała miejsce w dniach 1 maja - 31 października 2010 r. w Szanghaju.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 21 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej – inwestycji realizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach projektu „Budowa Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Forum "New ways to promote services innovation in Europe: the role of the Structural Funds", które odbędzie się 27-28 stycznia 2011 r. w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają na konferencję Export Finance - Perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu. Spotkanie odbędzie się w ramach XVIII Forum Gospodarczego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej przeznaczonej dla branży technologii środowiskowych: przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych i innych.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wydał trzy poradniki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Poruszana tematyka to świadczenie usług w Unii Europejskiej, pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie.

więcej