2011 - I kwartał

W dniu 15 stycznia 2011 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odebrała z rąk Tadeusza Donocika -przewodniczącego Kapituły Laurów i Kompetencji, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych i in. do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) „Future Match 2011” towarzyszącej targom CeBIT.

więcej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w ramach realizacji projektu pt.: „Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zaprasza przedstawicieli MSP do wzięcia udziału w cyklu 6 seminariów tematycznych, dotyczących ochrony własności przemysłowej. Wykłady prowadzone będą przez prawników i rzeczników patentowych zatrudnionych w Kancelariach Patentowych.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w seminarium.

Wszelkich informacji dotyczących seminariów udzielają Pani Anna Stolarczyk i Pani Bożena Hernik tel. kom. 517 252 318.

Szczegółowy program seminariów i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej projektu: www.wp.arrsa.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Części Samochodowych AMPA Taipei, które odbędą się w dniach 12-15 kwietnia 2011 na Tajwanie.

więcej

Konsultanci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług udzielają informacji nt. zasad tworzenia i prowadzenia spółek pracowniczych w ramach programu rządowego „Wspieranie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego”.

 

więcej

W dniu 5 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ustawa ta została opublikowana w dniu 21 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 240, poz 1603.

więcej

Na stronie www.akademiaparp.gov.pl dostępne jest już nowe, bezpłatne szkolenie „Podatek VAT 2011” prezentujące aktualnie obowiązujący stan prawny, obejmujący wszystkie najnowsze nowelizacje Ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie jest skierowane do osób, które potrzebują skondensowanej wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów.

więcej