2011 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” rozpoczęły się szkolenia dedykowane klastrom i powiązaniom kooperacyjnym, które posiadają już pierwsze doświadczenia we współpracy.

więcej

W dniu 27 stycznia 2011 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprasza na konferencję adresowaną do przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz tych, którzy ubiegają się o dotacje w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG.

więcej

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Taszkencie (WPHI) zaprasza polskie firmy do udziału w XVI Międzynarodowych Targach „Ochrona Zdrowia - TIHE 2011”, które odbędą się w dniach 27-30 kwietnia 2011 r. w Taszkencie.

Czterdziestomiliardowa złotówka wypłacona z unijnych funduszy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była złotówką przelaną Beneficjentowi z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej na Malcie, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2011 r. w hotelu Hilton Malta w St. Julian's. Giełda obejmie następujące sektory: odnawialne źródła energii, ICT, creative industries (design, marketing, media, rozrywka i in.), edukacja i szkolenia, żywność i napoje.