2011 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają polskie firmy z branży ICT do udziału w misji gospodarczej do Porto w dniach 12-13 maja 2011 r.

Ponad 1700 najszybciej rozwijających się firm rodzinnych w Polsce zostało wyłonionych w ramach Rankingu Firm Rodzinnych Roku 2011 organizowanego przez Newsweek Polska, którego partnerem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów unijnych pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

więcej

2 marca w trakcie spotkania odbywającego się w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw na temat innowacji w sektorze usług wystąpił Michał Skałecki, laureat I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pt. Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego od ubiegłego roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych i in. do udziału w seminarium informacyjnym  „Warunki udziału w polsko-izraelskich projektach badawczo-rozwojowych" organizowanym w Warszawie, 20 kwietnia 2011 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Enterprise Europe Network Southeast China, ma zaszczyt zaprosić firmy z branży elektrotechnicznej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 16 - 17 czerwca 2011 r w trakcie w trakcie Cross-Straits Electric Motor and Equipment Exposition 2011 w Chinach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla MSP w ramach polityki II szansy”.

więcej