12 kwietnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają polskie firmy z branży ICT do udziału w misji gospodarczej do Porto w dniach 12-13 maja 2011 r.

8 kwietnia 2011

Ponad 1700 najszybciej rozwijających się firm rodzinnych w Polsce zostało wyłonionych w ramach Rankingu Firm Rodzinnych Roku 2011 organizowanego przez Newsweek Polska, którego partnerem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

8 kwietnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów unijnych pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

więcej

6 kwietnia 2011

2 marca w trakcie spotkania odbywającego się w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw na temat innowacji w sektorze usług wystąpił Michał Skałecki, laureat I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pt. Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego od ubiegłego roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 kwietnia 2011

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych i in. do udziału w seminarium informacyjnym  „Warunki udziału w polsko-izraelskich projektach badawczo-rozwojowych" organizowanym w Warszawie, 20 kwietnia 2011 r.

4 kwietnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Enterprise Europe Network Southeast China, ma zaszczyt zaprosić firmy z branży elektrotechnicznej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 16 - 17 czerwca 2011 r w trakcie w trakcie Cross-Straits Electric Motor and Equipment Exposition 2011 w Chinach.

4 kwietnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić opracowanie ekspertyzy pt. „Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla MSP w ramach polityki II szansy”.

więcej